Škola je organizací, která se zabývá výchovou a přípravou vodicích psů pro nevidomé a silně slabozraké. Od roku 2000 působí v Brně, je členem mezinárodní federace škol vodicích psů se sídlem ve Velké Británii. Škola podporuje aktivity občanského sdružení Vodicí pes, v jehož klubovně se majitelé vodicích psů setkávají a účastní se různých přednášek a diskusí s odborníky z různých oborů. Výcvik vodicího psa ale není nijak levná záležitost. „Výcvik jednoho psa přijde až na 200 tisíc korun. V současné době jich cvičíme čtrnáct,” prozradil Dvořák.

Cvičí podle harmonogramu

Příprava vodicích psů jako pomocníků zrakově handicapovaných lidí začíná po ukončeném prvním roce života a po všech nezbytných veterinárních vyšetřeních a zdravotních testech.

Většina z nich žije v pečovatelských rodinách a pravidelně do školy dochází. Výcvik trvá dle různých faktorů průměrně šest až osm měsíců. I oni mají volné víkendy a čas potřebný k regeneraci sil.Důsledně a trpělivě se každý pes dle svého harmonogramu učí postupně zvládat cviky a procházet praktickými zkušenostmi vedení člověka v různém prostředí, v různých situacích a v různých stupních náročnosti. Vlastní příprava probíhá na veřejnosti a v prostorách, kam lidé obvykle chodí.

„Návštěvujeme nákupní centra, úřady, pošty, čekárny lékařů, lékárny, atd. Jezdíme se psy městskou hromadnou dopravou, častým cílem jsou vlaková nádraží, kde je učíme nastupovat a vystupovat z vagonů, stejně jako adekvátně se chovat v kupé. Všeobecně jízda čímkoli většině psů potíže nedělá, dokonce u pohyblivých schodišť a chodníků zjišťujeme, že má-li pes možnost vybrat si, volí spíše variantu, kdy se může bez námahy svézt. Je potřeba je však cvik dobře naučit, aby nepřišly k úrazu drápky,” popsal ve zkratce výcvik vodicích psů Milan Dvořák.

A co se nejvíc líbí cvičitelům? Že mají v pracovních povinnostech návštěvy restaurací, kulturních a společenských podniků, kde si psi zvykají na prostředí voňavých laskomin i velkého množství lidí. Ne všichni však nakonec u nevidomých lidí pracují. Jejich karieru může zbrzdit nedostatek sebevědomí, nebo naopak nesnášenlivost až agresivita k ostatním. Vodicí psi musí být po zdravotní i psychické stránce v pořádku.