To bylo hlavním tématem setkání sociálních pracovníků, vedoucích poraden pro sluchově postižené a tlumočníků znakové řeči v Havlíčkově Brodě. „Asi od roku 2012 by mělo docházet k transformacím občanských sdružení, která pracují se sluchově handicapovanými v obecně prospěšné společnosti, jinak hrozí, že tato sdružení už nebudou dostávat na činnost dotace od státu,“ vysvětlila ředitelka Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Šárka Prokopiusová. „Občanská sdružení a jejich hospodaření nejsou s ohledem na reformy v sociální oblasti údajně dostatečně průhledná,“ upřesnila Prokopiusová.

Setkání v Havlíčkově Brodě se zúčastnila necelá dvacítka sociálních pracovníků a tlumočníků znakové řeči z různých míst republiky. „Studuji ve škole obor sociální práce. Jsem na praxi v poradně pro sluchově postižené v Havlíčkově Brodě. Denně se přesvědčuji, že teorie ve škole a praxe v terénu je něco úplně jiného. Jsem ráda, že mohu být v kontaktu přímo s klienty. Je to pro mě velmi cenná zkušenost,“ prozradila jedna z účastnic, Kateřina Olijnyková. I v nabídce kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené jde vývoj dopředu.

„Proto se například pracovníci poraden pro neslyšící musí s těmito pomůckami naučit zacházet a umět klientům poradit, který typ pomůcky se pro ně hodí,“ vysvětlila za pořadatele Jiřina Kocmanová z Havlíčkova Brodu důvod, proč byl na odborné setkání pozván zástupce firmy Siemens, Petr Vaněk.

Podle jeho informací tato firma nabízí neslyšícím nepřeberné množství variant různých typů naslouchadel, které mohou dnes být nošeny i jako určitý módní doplněk. Ovšem uživatel by měl vybírat nejen podle velikosti a vzhledu, ale také podle výkonnosti baterie, své zdravotní způsobilosti i schopnosti sluchadlo ovládat. „Veškeré naše produkty procházejí před uvedením na trh testem ve vývojové sluchové laboratoři v Austrálii,“ zdůraznil Vaněk.