Oddělení pečuje o klienty postižené Alzheimerovou chorobou a demencí. „Kapacita se zvětší z původních šesti míst na čtyřiadvacet,“ informovala ředitelka domova Magdalena Kufrová. Jak vysvětlila, v domově se zvyšuje počet seniorů, kteří potřebují speciální péči, zájem o specializovaná místa projevuje i stále více rodin z okolí.

„Do budoucna to bude pro společnost závažný problém, protože populace stárne a počty seniorů, kteří trpí Alzhei᠆merovou chorobou nebo demencí, vzrůstá a bude třeba služby specializovaných oddělení zvyšovat,“ konstatovala ředitelka Kufrová.

Pro potřeby tohoto oddělení vyčlenil domov část jednoho z nižších pater s tím, že do budoucna je možné prostory ještě rozšířit. O obyvatele speciálního oddělení pečuje čtyřiadvacet hodin denně pět zkušených ošetřovatelů. Ti s klienty pracují, připravují pro ně cílené rehabilitační programy a terapie.

Pohyb jen s doprovodem

Oddělení má svoje vlastní hygienické zázemí a denní místnost, protože podle ředitelky Kufrové nejde o osoby, které jsou trvale upoutané na lůžko, ale o klienty, kteří se často mohou pohybovat bez problémů. Ovšem jen s doprovodem, protože jejich těžká nemoc jim znesnadňuje orientaci v prostoru a čase.

Od Nového roku by chtělo vedení domova pobyt seniorů zpříjemnit určitými stavebními úpravami. „Chtěli bychom rozšířit prostory domova pro seniory o zimní zahrady. Ty by vznikly zastřešením a zasklením teras, které se nacházejí v prvním patře budovy místo balkonů. Senioři by tyto prostory mohli využívat i v zimních měsících,“ upřesnila Kufrová.

Na tuto stavební akci chce poskytovatel, Sociální služby města Havlíčkova Brodu, ve spolupráci s radnicí získat peníze z dotací Evropské unie.
Se zvýšením kvality péče o seniory na Havlíčkobrodsku souvisí i posílení terénních ambulantních služeb, které pro seniory v domácnostech zajišťují Sociální služby města Havlíčkův Brod.

Mezi veřejností podle slov Kufrové výrazně stoupá také zájem o služby denního stacionáře pro seniory Domovinka. „V současné době dochází do Domovinky asi 14 seniorů. Stacionář slouží jako pomoc rodinám, které se přes den nemohou o svého příbuzného starat, je to služba pro seniory, kteří nechtějí zůstat osamělí,“ říká ředitelka Kufrová.

O seniory postižené Alzheimerovou nemocí nebo demencí pečuje v současné době i Domov pro seniory U Panských v Havlíčkově Brodě. O pětadvacet klientů postižených Alzheimerovou chorobou dnes pečuje v jeho pobočce v Břevnici specializovaný Domov pro seniory, který nedávno uspořádal Den otevřených dveří.
„Otevřít toto zařízení jsme se rozhodli jednak na základě zvyšujícího se počtu našich klientů, kteří Alzheimerovou nemocí trpí, a jednak nás k tomu vedl i rostoucí zájem rodin z Kraje Vysočina, u jejichž příbuzného se choroba objevila a rodina těžko hledala zařízení, kam nemocného umístit,“ vysvětlila Deníku u příležitosti Dne otevřených dveří ředitelka Domova pro seniory U Panských, Hana Hlaváčková.

Domov U Panských využíval objekt v Břevnici jako svoje odloučené pracoviště určené pro běžný typ klientů.

Pochvala 
od specialistů

V roce 2007, poté co vedení domova získalo povinnou registraci, proběhla úprava objektu tak, aby vyhovoval nové cílové skupině. Vzniklo tak specializované zařízení pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

Objekt v Břevnici si podle ředitelky Hlaváčkové prohlédla i předsedkyně České Alzheimerovské společnosti a s jeho uspořádáním byla spokojena. V současné době v zařízení pečují o pětadvacet obyvatel z celého Kraje Vysočina, jejichž věkový průměr je zhruba 86 let. Nejstarší klientka, o kterou zde zaměstnanci pečovali, se dožila téměř úctyhodných 101 let.

„Pečovat o klienty s takovou chorobou je pro personál daleko náročnější. Senioři potřebují individuální přístup, protože stupeň postižení je u každého  jiný,“ zdůrazňuje ředitelka Hlaváčková, připomínajíc, že k projevům choroby patří nejen ztráta krátkodobé paměti, ale také například ztráta orientace, zmatenost a ztráta zájmu o okolí, která je spojena s postupnou demencí.

O klienty se zde stará i terapeut, který s nimi například trénuje paměť a provádí speciální cvičení. Podle ředitelky Hlaváčkové by se kapacita domova v Břevnici neměla zvyšovat. V současné době má pro takto postižené obyvatele vyhrazeny určité kapacity prakticky každý domov pro seniory na Vysočině.