Nemocnici povede David Rezničenko, gymnázium Hynek Bouchal. „Oba noví ředitelé se svých funkcí ujmou 1. ledna 2012,” sdělila mluvčí Kraje Vysočina, Jitka Svatošová. Ta dodala, že o post ředitele nemocnice usilovalo ve výběrovém řízení deset uchazečů. Zájem o vedení prestižní střední školy projevili tři zájemci.

„V současném neklidném ekonomickém období a v prostředí změn ve zdravotnictví očekává krajská samospráva od nového ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod udržení stabilní situace, posílení přístupu zdravotníků k pacientům a aktivní spolupráci v rámci nemocnice i celého kraje,” uvedl ke jmenování Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Rezničenko vystřídá ve funkci ředitele Víta Kaňkovského. Ten nemocnici vedl od prosince 2006 a post opouští na základě vlastní žádosti. „Jako nutné vidím posílení role středního managementu nemocnice, jak primářů oddělení, tak vrchních sester. Současná ekonomická situace je složitá. Je třeba motivovat management k výrazně aktivnější roli při organizaci práce v jednotlivých provozech a efektivnímu využití personálu,” řekl Rezničenko.

Stabilita prioritou

„Jmenování nového ředitele je motivováno snahou vybrat osobnost, která bude schopna uklidnit a stabilizovat atmosféru mezi studenty i pedagogy a zároveň intenzivně komunikovat a plnit zadané úkoly zřizovatelem,” komentovala jmenování nového ředitele brodského gymnázia radní Marie Kružíková.

Ta současně poznamenala, že výhodou i nevýhodou nového ředitele je velice dobrá znalost místních podmínek. Bouchal vystřídá v ředitelském křesle Milana Nováka, který školu vedl od roku 2006 a opustil ji koncem loňského školního roku. Bouchal byl do funkce ředitele jmenován na dobu dvou let.

„Hynek Bouchal se podle svých slov po nástupu do funkce chce zaměřit na čtyři základní oblasti. Na zefektivnění vedení a řízení školy, na studenta a jeho osobnost, kterou je nutné vést k samostatnosti, kritičnosti a zodpovědnosti, na pedagogy, kteří mají být průvodci studenta za vzděláním. Nemalým úkolem je i posílení povědomí široké veřejnosti o činnosti školy,” konstatovala krajská mluvčí Svatošová.

Nový ředitel havlíčkobrodského gymnázia Deníku dále sdělil, že se nechystá k žádným razantním krokům. „Chci, aby gymnázium hlavně dobře pracovalo. Abychom všichni navázali na vše dobré, co se tady v minulosti povedlo,” řekl Bouchal.

David Rezničenko
Vystudoval obor ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a později i na Vysoké škole zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě. Do havlíčkobrodské nemocnice nastoupil už v roce 1995 na pozici všeobecné sestry. V roce 2007 se po pěti letech práce v soukromém sektoru do nemocnice vrátil a do současné doby zde pracuje jako náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči.
Hynek Bouchal
Od roku 2001 je kmenovým zaměstnancem havlíčkobrodského gymnázia, kde vyučuje český jazyk a literaturu a základy společenských věd. V současné době zastává i funkci starosty obce Služátky. V roce 2008 získal studentské ocenění oblíbenosti „Zlatý Ámos Vysočiny”. Hynek Bouchal vystudoval gymnázium v Havlíčkově Brodě a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.