Trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele, poškozování cizích práv a podvodu podal 25. listopadu na okresní státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě starosta města Ledeč nad Sázavou, Petr Vaněk.

Ten popsal, co trestnímu oznámení předcházelo.
„Společnost Evos-hydro z Ledče nad Sázavou vybudovala na pozemcích města přístupovou komunikaci do takzvané průmyslové zóny. Říkám takzvané, protože tam jsou nyní dvě fotovoltaické elektrárny a nic jiného tam už nebude, protože kvůli panelům by tam žádný prašný provoz nemohl být umístěn. Pracovní místa nula, ta zóna je prakticky mrtvá. Společnost Evos-hydro již asi rok usiluje o to, aby si tu přístupovou komunikaci město odkoupilo, a to za částku 3,4 milionu korun. Na základě toho jsem začal pátrat, co se dříve kolem prodeje pozemků v průmyslové zóně všechno dělo,” popsal začátek kauzy starosta Vaněk.

V květnu roku 2008 si Evos-Hydro podala žádost o koupi pozemků v průmyslové zóně. V červnu 2008 rada města schválila záměr prodeje.

Prodej po roce
Samotný prodej projednávalo zastupitelstvo až v září roku 2009. V podkladech k zasedání byli uvedeni čtyři zájemci o koupi pozemků, Evos-Hydro však na seznamu nebylo. Jeden ze zájemců ještě před konáním zastupitelstva ze svého záměru upustil. V Ledečských novinách z října 2009 bylo zveřejněno usnesení ze zasedání zářijového zastupitelstva, kde bylo uvedeno, že pozemky se prodávají třem zájemcům, firma Evos-Hydro mezi nimi nebyla. Ovšem v originále usnesení je již uvedeno schválení prodeje části pozemku kromě třem dříve uvedeným zájemcům také společnosti Evos-Hydro.

Jiná barva papíru
Tento originál je vyhotoven na čtyřech stranách formátu A4, které nebyly sešité a podpis ověřovatele zápisu je až na poslední stránce. Přičemž strana, kde je společnost Evos-Hydro uvedena, má viditelně jiný odstín barvy papíru než zbylé tři stránky.

„Já se domnívám, že se na firmu Evos-Hydro prostě zapomnělo, protože Evosu byl pozemek prodán za standardních podmínek a za stejnou cenu jako třem ostatním zájemcům. Bývalý starosta Vrba, než by svolal nové zastupitelstvo, které by dodatečně odhlasovalo prodej také firmě Evos-Hydro, zřejmě udělal to nejhorší, co mohl udělat, protože kupní smlouva je tím pádem neplatná, následné prodeje jsou také neplatné, je kolem toho zbytečný rozruch, nicméně zákon byl jednoznačně brutálně porušen,” řekl Petr Vaněk. „Mně vůbec nejde o to, aby policie popotahovala Stanislava Vrbu, chtěl jsem, aby policie prošetřila, kdo je vlastníkem předmětných pozemků. Městu totiž zbylo asi půl hektaru, které chce odprodat,” řekl Vaněk.

Bývalý ledečský starosta, Stanislav Vrba, jakékoli obvinění odmítá. „Do té doby, než budu orgány činnými v trestním řízení požádán o vysvětlení, tak se k tomu blíže nebudu vyjadřovat. Dnes je bohužel móda podávat hned trestní oznámení, kdyby někdo zvedl telefon a zeptal se, tak já bych celou záležitost vysvětlil,“ řekl Vrba. Kontaktovali jsme také ředitele společnosti Evos-Hydro, Jaroslava Šemíka. „O žádném trestním oznámení nevím, a proto to nyní nebudu v žádném případě komentovat,” uzavřel Jaroslav Šemík.