To byl hlavní důvod projektu přístavby dvoupodlažní budovy ke stávajícímu hlavnímu vchodu nemocnice v Havlíčkově Brodě. „Myšlenka urgentního příjmu spočívá v tom, že nemocnice bude mít jedno kontaktní místo, kam bude záchranná služba vozit pacienty v ohrožení života nebo jiných akutních stavech,“ přiblížil někdejší ředitel havlíčkobrodské nemocnice, Vít Kaňkovský. „Poté, co bude plánovaná dostavba v provozu, bychom se měli dostat k tomu, že nebude cestovat pacient s lůžkem po nemocnici za lékařem, ale že lékaři by se měli scházet u pacienta,“ nastínil Kaňkovský.

Kromě urgentního příjmu nabídne budova také operační sál a další zázemí potřebné pro výkon jednodenní chirurgie, nově zde budou umístěny některé ambulance, ale třeba také patologie, která se nyní nachází v areálu psychiatrické léčebny.

Nový vchod

V souvislosti se stavbou bude dočasně uzavřen hlavní vchod do nemocnice. Ten bude nahrazen bočním vchodem do pavilonu interny, který nemocnice v současné době předělává na bezbariérový. Hned poté bude moci nastoupit zhotovitel, stavební firma Chládek a Tintěra. „Se stavbou bychom chtěli začít nejpozději v polovině ledna, nejdříve ale musíme počkat na dokončení náhradního vchodu, který zajišťuje nemocnice. Po předání staveniště začneme s kácením dřevin a výkopovými pracemi,“ nastínil Vlastimil Hladík z představenstva společnosti. Celá stavba by měla být dokončena už koncem letošního října.

Lipová alej zůstane

Technické parametry budovy popsal provozně-technický náměstek nemocnice, Josef Tvrdý. „Museli jsme volit centralistické řešení, které navazuje na hlavní trakt nemocnice. Současně jsme ještě omezeni lipovou alejí, jsou to stromy, které tu rostou více než sto let, a tak jsme je chtěli zachovat. Doprava je řešena jednosměrnou komunikací. Mezi novou přístavbou a pavilonem interny je vyhrazeno parkoviště pro pacienty dialýzy. „Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný železobetonový dvoupodlažní skelet, jsou tu dvě nadzemní podlaží, třetí bude technické zázemí,“ řekl náměstek Tvrdý.
Číslování podlaží je však stejné jako v celé nemocnici. To znamená, že areál nemá „přízemí“, ale číslování podlaží začíná od jedné hned na úrovni okolního terénu.

Výtah pojede až na střechu

Třetí nadzemní podlaží nové přístavby tvoří rovná jednoplášťová střecha, kde bude umístěna vzduchotechnika, zeleň, ale ještě také vyústění výtahů. Podmínkou projektu bylo, aby výtah zajížděl až na toto třetí podlaží, a to kvůli převozu pacientů na centrální operační sály a oddělení jednotek intenzivní péče.

Cesta k novému pavilonu nebyla jednoduchá. Postupně vzniklo čtrnáct různých návrhů na řešení budovy urgentního příjmu. „V první fázi jsme uvažovali o tom, že bychom nové prostory situovali k současnému traumatologickému příjmu dozadu k parku, bohužel jsme tam narazili na několik technických a organizačních problémů,“ řekl Vít Kaňkovský. „Asi největším limitem, který toto řešení nakonec smetl se stolu, byla šíře chodby. Ta chodba, která by se stala centrální, není bohužel na takový provoz dimenzovaná, má na šíři kolem dvou metrů, a to by nevyhovovalo provozu, vznikaly by četné kolize. Druhým limitem by bylo narušení centralistického pojetí, tzn. aby z důležitých provozů bylo stejně daleko k odborníkům, kteří jsou nejčastěji volaní k akutnímu pacientovi. Nejčastěji zasahují internisté, lékaři z ARO, chirurgické JIP a dětské JIP a pak odbornosti, které mají na starosti diagnostiku, v první fázi ultrasonografie, rentgen a CT vyšetření. Proto nakonec zvítězila varianta nové budovy,“ přiblížil vznik nových prostor někdejší ředitel brodské nemocnice.

Stavbu za 30 milionů financuje Kraj Vysočina.