Dům na půli cesty v Havlíčkově Brodě má za sebou další úspěšný rok. Získat prostředky na vybavení dílny ručních prací a zařízení do jednoho z bytů se podařilo Centru J.J. Pestalozziho – Domu na půli cesty v Havlíčkově Brodě.


„Peníze jsme obdrželi už loni z nadačního fondu Albert,“ upřesnila sociální pracovnice Lenka Nedbálková. Jednalo se o částku ve výši 85 tisíc korun. Kromě vybavení dílny ručních prací tak sociální pracovníci organizace Dům na půli cesty mohli zakoupit do jednoho z bytů postele a noční stolky pro čtyři klienty. Byty, ve kterých se klienti učí samostatně žít, provozuje Dům na půli cesty celkem dva. Jeden je ve vlastnictví Centra J. J. Pestalozziho, druhý organizaci pronajalo město Havlíčkův Brod.

Dílna rozvíjí pracovní návyky
Především dílna ručních prací je ale na seznamu služeb Domu na půli cesty v Havlíčkově Brodě úplnou novinkou.
„Dílna vznikla v květnu roku 2011. Stará se o ni k tomu určený pracovník. Cílem dílny je pomoci našim klientům získat, udržet a rozvíjet pracovní návyky, učit se zodpovědnosti a samostatnosti,“ vysvětlila sociální pracovnice. V dílně může pracovat najednou až osm lidí. Navštěvují ji dle dohody se sociálními pracovníky ti z klientů, kteří zrovna nestudují nebo zatím nenašli zaměstnání. Podle Nedbálkové se jedná o jednoduché ruční práce, naposledy to byla vánoční dekorace, kterou klienti předvádějí na různých prodejních výstavách nebo veletrzích poskytovatelů sociálních služeb.

Služby Domu na půli cesty Havlíčkův Brod jsou určeny klientům ve věku od 18 do 26 let, přicházejícím z dětských domovů a z výchovných ústavů, nebo z pěstounské péče, tedy těm, kteří neměli to štěstí žít ve funkční úplné rodině.
Tyto služby mohou využít také mladí lidé, kteří zrovna přišli z výkonu trestu odnětí svobody a chtějí se začlenit zpět do společnosti. Za loňský rok Dům na půli cesty kontaktovalo a hledalo pomoc osmnáct klientů, z toho jedenáct žen.

„Kromě práce v dílně pořádáme pro naše klienty vzdělávací semináře. Učíme je vařit, vést domácnost, hospodařit s penězi, poznat nejen svá práva, ale také povinnosti,“ doplnila Nedbálková s tím, že právě finanční hospodaření je pro některé klienty problém. „Neměl je to kdo naučit, zvlášť u těch klientů, kde se jejich vlastní rodina potácí v dluzích. Někteří z nich se proto, bohužel, stávají snadnou kořistí různých lichvářských finančních společností. Uzavírají nerozumné půjčky, podpisují nevýhodné smlouvy,“ povzdechla si Nedbálková. Další výukové programy, například na téma trestně právní odpovědnost, organizoval Dům na půli cesty ve spolupráci s Městskou policií Havlíčkův Brod.

Studium i práce
Kromě dočasného ubytování pomáhá Dům na půli cesty svým klientům i při výběru a dojednávání studia a při hledání zaměstnání, což nebývá vždy lehké.
„V současné době z našich klientů pracují dva. Jejich handicapem, který jim brání najít si dobře placenou práci, nebo práci vůbec nějakou, bývá hlavně nedokončené vzdělání“ vysvětlila Nedbálková.

O tom, jak kvalitní služby Dům na půli cesty klientům nabízí, svědčí i inspekce kvality sociálních služeb, kterou provedlo loni v květnu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Krajského  úřadu Pardubického kraje.
„Inspekce, která se zaměřila například na dodržování pracovních postupů, ochranu práv klientů, správné vedení dokumentace, ochranu osobních údajů a další důležité body naší práce, skončila s vynikajícím výsledkem. Inspektoři hovořili se zaměstnanci i klienty, přičemž se potvrdilo, že se nám potřebné standardy kvality daří beze zbytků naplňovat,“ zdůraznila Nedbálková.