Než se sedmadvacet skupinek Tří králů vydalo v doprovodu dospělých dobrovolníků na tradiční koledu spojenou s Tříkrálovou sbírkou po Světlé nad Sázavou, posvětil v kostele sv. Václava při ranní Mši svaté P. Marek Šavel křídy, kterými potom koledníci psali na dveře navštívených příbytků to nezbytné K+M+B 2012. Než však k tomuto aktu došlo, připomenul kněz tradici svátku Tří králů, o kterých se v Bibli píše jako třech mudrcích z východu, kteří se přišli poklonit Božímu novorozeněti a jako dary mu přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Současně všem Třem králům popřál hezkou koledu. Za to, že Tři králové zazpívali některou z koled a nade dveře napsali tradiční tři písmena s letopočtem, dostali do pokladničky označené emblémem Charity ČR finanční příspěvek a někde i tu tradiční koledu v podobě cukrovinek a ovoce. Někdo si ta tři napsaná písmena vykládá jako začáteční písmena jmen Tří králů, Kašpar, Melichar a Baltazar, pravdou prý je, že v překladu to znamená „Kristus žehnej tomuto domu.“

Autor: Jiří Víšek