Podle tamního starosty Františka Škorpíka půjde o výměnu starého kanalizačního potrubí vedoucího centrem obce a s tím souvisejí další stavební práce.
„Toto stávající betonové kanalizační zařízení již nevyhovuje, proto bude položeno potrubí nové, staré ale bude používáno dál, ale pouze k odvodu dešťové vody,“ vysvětlil Škorpík.

Na celou stavbu bylo vypsáno výběrové řízení, obec již určila firmu, která bude stavbu provádět. Stavební práce začnou v období února až března.
Podle Škorpíka budou ale náklady na tuto stavbu vysoké, přesáhnou sedm milionů korun. Naštěstí se obci podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, která pokryje asi devadesát procent nákladů. Zbývající částku dodají Šlapanovští z vlastního rozpočtu.

„Jedná se sice v uvozovkách jen o deset procent, ale s ohledem na výši našeho ročního rozpočtu je to tak vysoký výdaj, že na další finančně náročné akce můžeme letos zapomenout,“ podotkl starosta.

Obec Šlapanov už vlastní kanalizaci má, byla vybudována společně s čistírnou odpadních vod před více než pěti lety, a připojilo se na ni přes devadesát procent obce, až na malé výjimky. „Jedná se pouze o několik rodinných domků za řekou, kam není možné kanalizaci zavést,“ uzavřel starosta.