Po několikatýdenní odstávce pila ve Ždírci nad Doubravou opět pracuje. Podle jednatele firmy Stora Enso Františka Vomočila tak dlouhou odstávku ždírecká pila nepamatuje.

„Pilu jsme zastavili 20. prosince loňského roku. Nebylo z čeho vyrábět. Výrobu jsme utlumovali zhruba o dvacet procent v podstatě už od října, celý poslední kvartál. Důvodem byl nedostatek kvalitní jehličnaté kulatiny na domácím trhu. Pokud tato kulatina byla, tak její cena neodpovídala našim požadavkům a potřebám,“ vysvětlil Vomočil s tím, že v současné době už pila ve Ždírci pracuje na plný výkon.
Odstávku zaznamenali především její dodavatelé – například Lesní družstvo obcí Přibyslav. Podle jeho ředitele Jiřího Svobody se však nejednalo o žádnou dramatickou situaci.

„S odstávkou ve Ždírci jsme počítali. Pila ji avizovala předem. Jednalo se jen o týden, takže žádný problém nenastal. Je zima, dřevo se nekazí. V létě by to bylo horší,“ podotkl Svoboda.

Lesní družstvo obcí Přibyslav dodává na ždíreckou pilu zhruba čtyřicet procent dřeva, Stora Enso patří k jeho největším odběratelům.
Pila ve Ždírci pořeže za rok zhruba devět set tisíc kubíků kulatiny, což je v průměru tak 74 tisíc kubíků měsíčně.
Zaměstnanci po dobu odstávky nastoupili na dovolenou, případně na základě kolektivní smlouvy zůstali doma a pobírali 70 procent mzdy.

Zpracovávají podle požadavků Evropy
„Tak dlouhá odstávka spojená s nedostatkem kvalitní jehličnaté kulatiny tu v posledních letech nebyla,“ konstatoval Vomočil.
Jak zdůraznil, ždírecká pila nemůže zpracovávat jakékoliv dřevo, ale jen takové, jehož parametry a cena odpovídají požadavkům centrální Evropy.

Problémy na trhu se dřevem vyvolávají podle Vomočila i průtahy spojené s podpisy nových smluv mezi státním podnikem Lesy České republiky a těžaři.

Podle Vomočila tyto smlouvy podepsalo asi třicet procent těžařských firem, celých sedmdesát procent podpisů tedy chybí.
„To je situace, kterou my jako zpracovatelé dřeva ovlivnit nemůžeme, ovšem průtahy kolem smluv způsobují nestabilitu na trhu se dřevem a mají dopad i na nás,“ zdůraznil Vomočil.

Obří tendr Lesů České republiky v loňském roce provázely problémy. Antimonopolní úřad ho totiž na základě podnětů pozastavil.
Lesy ČR ale 9. prosince loňského roku obdržely od ÚOHS (Útvar pro ochranu hospodářské soutěže pozn. red.) rozhodnutí o zastavení správního řízení a zrušení předběžného opatření v záležitosti veřejné zakázky nazvané „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012 a další“. Vítězové tendrů budou zajišťovat pěstební práce, dřevo budou těžit a dále jej sami i prodávat.

Podle tiskové zprávy Lesů České republiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při šetření veřejné zakázky neshledal nesoulad se zákonem ani důvody pro uložení nápravného opatření nebo sankce. Úřad současně zrušil předběžné opatření se zákazem uzavírání smluv, protože pominul důvod, pro který bylo opatření nařízeno.

Společnost podle vyjádření jejího tiskového mluvčího Zbyňka Boublíka ihned zahájí kroky k urychlenému uzavírání potřebných smluv a očekávají prý vstřícný a konstruktivní přístup od účastníků veřejné zakázky.