Stávající stav nepovažují za dobrý, přišli totiž o přibližně dvacet parkovacích míst. Rozhodli se proto vyjádřit svůj nesouhlas peticí. „Jejím prostřednictvím jsme chtěli radnici v Havlíčkově Brodě upozornit, že nové zákazy stání ještě více zkomplikovaly dopravní situaci v této lokalitě. A navíc nám vadí, že změnu v dopravním značení s námi nikdo neprojednal ani ji neavizoval,“ uvedl člen petičního výboru František Žitný.

Ten dodal, že majitelé aut z Konečné ulice v současné době jen těžko hledají volná místa k zaparkování. „Kolikrát musí i několikrát objet celé sídliště, než nějaké najdou. Nejhorší to je samozřejmě v podvečer, kdy se lidé vracejí z práce nebo z města,“ podotkl Žitný.

Značky zákazu stání v Konečné ulici vytěsnily stojící auta v délce zhruba jednoho sta metrů. Parkovat tam nemohou hlavně obyvatelé domu Společenství vlastníků číslo 1 205 a 1 206.

Není to fér

„Není to od radnice fér. Celé to považuji za nerespektování soukromého vlastnictví. Domy a byty město zprivatizovalo, ale jistý komfort v podobě parkovacích míst tímto opatřením lidem odňalo,“ přidal se další člen petičního výboru Jaroslav Novák. „Kdyby za námi alespoň někdo přišel a vysvětlil nám, proč ta změna musela přijít, bral bych to. Vyměnili bychom si názory, třeba nesouhlasné, ale mělo by to alespoň nějakou kulturu,“ řekl Novák.

„Nechtěli jsme samozřejmě jen kritizovat, nabídli jsme i řešení. A to: celou silnici od křižovatky u školy až po křižovatku s Polní ulicí změnit na komunikaci s jednosměrným provozem. I proto, že silnice, vedoucí k družstevní výstavbě okolo výzkumného ústavu, je vedena jako jednosměrná. Tím by bylo vyhověno i liteře silničního zákona o šířce vozovky a možném parkování na ní,“ pokračoval Novák. Ten připomněl i druhou možnost, a to částečné parkování na chodníku. „Jsme soudní a nepovažujeme toto řešení za úplně ideální. Stojící auta by komplikovala život chodcům a zejména pak maminkám s kočárky,“ podotkl Novák.

Problémy s vyhýbáním

K problematice se vyjádřil i resortní radní, Libor Honzárek. Podle jeho slov je dopravní situace v Havlíčkově Brodě od ideálního stavu velmi vzdálena. „To je skutečnost, kterou řidiči dobře znají. Za ideální není možné považovat nejen přetížený dopravní režim, ale ani takzvanou dopravu v klidu, tedy parkování. Kritická je situace zejména v sídlištních částech, další lokality města nevyjímaje,“ konstatoval Honzárek. Ten za problematické považuje i parkování na celém Žižkově. „V důsledku výstavby v lokalitách určených pro nové rodinné bydlení podél obchvatové komunikace a vlivem nárůstu počtu vozidel došlo k nutné a požadované změně dopravního uspořádání na stávajících komunikacích kolem Konečné ulice. Touto úpravou, která byla v souladu s legislativou vyvěšena na úřední desce a na webu města, došlo k optimalizaci dopravního režimu v severní části Žižkova. Vzhledem ke skutečnosti, že obyvatelé uvedených domů nejsou se zákona účastníky řízení o změně dopravního uspořádání, je velmi složité rozhodnout, které skupiny občanů informovat o průběhu jiným způsobem, než ty ostatní,“ uvedl Honzárek a dodal, že změna dopravního uspořádání se týká v širším smyslu téměř všech obyvatel Žižkova.

Přímo určit okruh více či méně dotčených je podle jeho mínění i z hlediska režimu rovného přístupu k informování velmi problematické. „Nedomnívám se, že provedenou úpravou došlo k záboru parkoviště, respektive ke zrušení regulérních parkovacích míst. Komunikace v Konečné byla dimenzována pouze jako obousměrná. Spontánním parkováním docházelo k problémům při vzájemném vyhýbání. Tyto problémy byly nedávno zdrojem četné kritiky řidičů, kteří ulicí projížděli. Přesto se omlouvám všem občanům, kterým změna dopravního uspořádání způsobila potíže. Na druhou stranu je však třeba upozornit na výrazné zlepšení průjezdnosti ulicí Konečnou, která je velmi důležitou a intenzivně užívanou komunikací zajišťující příjezd nejen k místní škole, ale též do nových čtvrtí,“ uzavřel radní Honzárek.