Digitalizaci katastrálních map se zaměstnanci jednotlivých katastrálních úřadů intenzivně věnují zhruba pět let. A dalších pět let se ještě této činnosti věnovat budou. Potvrdila to Ludmila Jedličková, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro Vysočinu v Jihlavě. Ta v této souvislosti upozornila na důležitou skutečnost.

„Náš úřad převedl v loňském roce do digitální podoby dalších 123 katastrálních území, mezi nimi figuruje například i Chotěboř. Vlastníkům nemovitostí v nich tak vznikla povinnost podat do konce ledna nové daňové přiznání k dani z nemovitostí na příslušný finanční úřad. Samozřejmě pouze v tom případě, pokud u jejich nemovitosti došlo ke změně v evidenci katastru nemovitostí,“ sdělila Jedličková. Ta dále připomněla, že v mnohých případech dojde po digitalizaci katastrálních map ke zvýšení, nebo naopak snížení výměry pozemků jednotlivých vlastníků.

Na venkově to nevadí
„Stává se to po promítnutí původních map, které mohou vykazovat jisté odchylky od skutečnosti, na mapu současnou, digitální. Počítač totiž podle složitého vzorce sloučí pozemky stejného majitele a stejné kategorie k sobě,“ vysvětlila Jedličková.
Zvýšení, popřípadě snížení výměry pozemků se obvykle pohybuje v řádech metrů čtverečních. „Na venkově, kde je bonita půdy nižší, to lidem nevadí. Horší to je ve městech. Tam někomu může navýšení výměry způsobit problémy,“ připustila Jedličková.

V ČR je už zdigitalizováno asi 60 procent katastrálních území. Mezi vlastníky, jehož pozemky jsou už v digitální podobě, patří i Jaroslav Konečný z Krucemburku.
„Vlastním louku o rozloze necelých sedmi tisíc metrů čtverečních nedaleko Škrdlovic na Žďársku. Po digitalizaci jsem zjistil, že mi byla navýšena výměra asi o šest nebo sedm metrů čtverečních. Na konečné výši daně, kterou platím, se to ale promítlo jen minimálně. Šlo skutečně jen o koruny,“ uvedl Konečný.

Evidenci svých nemovitostí si zájemci mohou bezplatně prohlédnout na portále nahlizenidokn.cuzk.cz.
„V záložce informace o parcele se při zadání parcelního čísla při změně číslování parcely nebo změně výměry objeví příslušné upozornění,“ poznamenala Jedličková.