Neopakovatelnému, tichému a velmi libozvučnému zpěvu harckých kanárů propadl chovatel Václav Klement z Havlíčkova Brodu už před více než třiceti lety. Od té doby odchoval desítky a stovky těchto drobných pěvců a s těmi nejlepšími se zúčastnil celé řady oblastních, národních, ale také mezinárodních soutěží.

„Koncem prosince jsem byl se svými kanáry na oblastní soutěži tady v Havlíčkově Brodě. Díky Pavlu Mazánkovi jsme soutěž mohli uspořádat v místní sportovní hale, a s několika dalšími chovateli jsme pak postoupili do Havířova na lednovou mezinárodní mistrovskou soutěž ve zpěvu harckých kanárů. Žádné překvapivé umístění jsme tam sice nezískali, ale rozhodně jsme se v silné konkurenci neztratili,“ řekl Václav Klement.

Žluté harcké kanáry chová ve voliérách a klíckách v jednom z pokojů svého bytu v Ledečské ulici. „Mám teď dvanáct chovných párů a několik samečků, kteří zpívají,“ pokračoval Klement a na otázku, co se vlastně při zpěvu harckých kanárů hodnotí a cení, odpověděl:
„Hodnotí se celá škála zvuků. Například duté a basové role, duté zvonky, píšťaly, hukoty, tlukoty, vodní túry a další. Zpěv vždy jedné kolekce, tvoří ji čtyři kanáři, hodnotí čtyři porotci. V naprostém tichu je poslouchají po dobu třiceti minut a pak jednotlivé zvuky hodnotí a bodují,“ přiblížil taje a průběh vlastních pěveckých soutěží Klement.

Poprvé sameček harckého kanára zazpívá ve třech nebo čtyřech měsících svého života. Hlavní „výuka“ ale začíná až po jeho přepeření. „Jde mimo jiné také o to, aby kanár zpíval jenom tehdy, když to chce jeho chovatel. To znamená na světle. Proto jsou soutěžní pěvci a šampioni chováni a drženi v zatemněných zpěvných klíckách. „Jinak by si samozřejmě prozpěvovali, jak by se jim líbilo,“ usmál se Klement.
Některé zvuky výše uvedené pěvecké škály kanáři „používají“ častěji, jiné méně. Proto se podle potřeby a za účelem zdokonalování kříží. „Je to takové velké celoživotní kanáří tajemství. Člověk je stále něčím překvapen a překvapován,“ poznamenal Klement.
V Havlíčkově Brodě a okolí není, coby chovatel harckých kanárů, zdaleka osamocen. V základní organizaci Českého svazu chovatelů číslo tři, ta trojka znamená chovatelskou specializaci, je sdruženo celkem dvanáct chovatelů.

V průběhu loňského roku odchoval Václav Klement na padesát kusů harckých kanárů. „Všichni chovatelé kanáry prodávají a nakupují. I kanáři potřebují čerstvou krev. Padesát odchovaných kusů ročně, to není nic moc. Znám chovatele, kteří odchovají mnohokrát více,“ dodal Klement.