"Město je finančně zdravé a přiměřeně zadlužené, náročné investiční akce se tak není třeba bát,“ řekl starosta města Jan Štefáček a pokračoval: „Všechny investice jsou důležité. Investice do školství jsou investicemi do budoucnosti, do péče o budoucí generace a jsou důležité i pro rozvoj města Přibyslavi a jeho nejbližšího regionu. Realizují se s výhledem na minimálně dalších padesát let,“ zdůraznil starosta.

Nové prostory v mateřské škole by měly být otevřeny již letos. Základní škola je podle starosty projektem finančně i časově mnohem náročnějším. „Má celkem pět etap. V první a druhé etapě, které se musí provést v jednom časovém úseku, získá škola nový hlavní vchod z České ulice, budovu pro osm kmenových tříd, centrální šatnu, učebnu výtvarné výchovy, malou učebnu, schodiště, malou tělocvičnu se zázemím, spojovací koridory, venkovní atrium uvnitř budov, kotelnu a technologické rozvody,“ vyjmenoval Štefáček.

Tím bude vyřešen aktuální problém části budovy, místně označované za KORD, která je ve velmi špatném stavu a v jejíchž konstrukcích je dokonce azbest. „Dalších komentářů není potřeba. Tuto část školní budovy nelze rekonstruovat, tu musíme uzavřít, opustit a ekologicky a bezpečně odstranit,“ vysvětlil starosta.

Chybět nebude ani nová aula školy

Uzavření této budovy bude přitom možné až po uskutečnění úvodních etap rekonstrukce. Ve třetí etapě Přibyslavští plánují výstavbu nové části školy, a to právě v místě nynější budovy KORD. Škola tam získá nové třídy, zázemí pro družinu a školní klub.

Čtvrtá etapa počítá s rekonstrukcí nejstarších částí školy, ty byly postaveny koncem 19. století. „Škola bude po svém dokončení obohacena o odborné učebny, knihovnu, studovnu, sborovnu a aulu.

Poslední pátá etapa náročné přestavby školy v Přibyslavi je prozatím výhledová. Obsahuje přemístění stravovacích prostor do suterénu nové budovy, která vznikne v úvodní etapě celé stavební akce.

„A tím dojde k úplnému opuštění školní Pernerovy budovy. Do té se postupně přemístí z Husovy ulice pobočka základní umělecké školy,“ přiblížil další záměr starosta Štefáček. Tato budova bude podle starosty využívána i pro další vzdělávací aktivity.

Výuku stavební práce neomezí

V průběhu všech etap výstavby a rekonstrukce bude provoz školy plně zajištěn a nebude nijak omezen. „Nemusíme hledat náhradní prostory, učitelé ani školáci nemusejí směnovat. Nezpůsobíme problémy žákům ani rodičům,“ konstatoval Štefáček a poznamenal, že všechny etapy jsou samostatné a nemusejí na sebe bezprostředně navazovat.

Půjde-li vše dobře a Přibyslav získá na třetí a další etapy finanční prostředky z národních či evropských zdrojů, mohla by rekonstrukce a dostavba školy skončit v roce 2018.

Úvodní dvě etapy mamutí akce vyjdou na 60 milionů korun. Město je pokryje rozpočtem i přijetím úvěru. „Příprava trvá více než tři roky a stála nás více než šest milionů korun,“ uzavřel Štefáček.

Ve Ždírci už mají školy hotové

Přibyslav ale není jediným městem na Havlíčkobrodsku, které modernizuje své základní školství. Také ve Ždírci nad Doubravou s tím mají zkušenosti. Zateplovali tam budovy areálu základní školy a mají za sebou i rozšíření pavilonu mateřinky. „Bylo to velmi nákladné a náročené. Obě stavby si vyžádaly více než 31 milionů korun. Vlastními prostředky bychom to nezvládli, museli jsme si proto půjčit 25 milionů korun,“ připomněl ždírecký starosta Jan Martinec.