Peníze lze získat z programu nazvaného Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru. Tato finanční dotace bude použita pouze na neinvestiční práce. Program zavedlo Ministerstvo kultury.Věcné rozhodování o určení prostředků bude plně záležitostí obce s rozšířenou působností, v tomto případě městu Chotěboř, administrativa poskytnutí finanční podpory vlastníkovi kulturní památky dle návrhu obce s rozšířenou působností je záležitostí Ministerstva kultury ČR. „Vlastník kulturní památky bude žádat o tuto dotaci Obec s rozšířenou působností Chotěboř.

Žádosti budou shromažďovány na Odboru školství, rozvoje a památkové péče. Smlouvu o přidělení peněz bude zajišťovat ministerstvo kultury přímo s vlastníkem památky. Celková výše finanční kvóty letos činí 234 tisíc korun a Obec s rozšířenou působností Chotěboř celou částku uplatní v prvním kole.

V roce 2011 byla dotace z Programu obce s rozšířenou působností Chotěboř použita na položení části střešní krytiny na kostele svatého Bartoloměje v Heřmanicích, restaurování varhan v kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech.