Podnikatel Zdeněk Javorský a jeho plzeňská společnost VOLNÉ PROSTORY hodlá administrativní přípravu stavby bioelektrárny v areálu sklárny Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou dotáhnout, stejně jako celý investiční záměr, až do konce. Vyjde proto vstříc i požadavku Krajského úřadu Kraje Vysočina a dodá dokumentaci k posouzení vlivů stavby na životní prostředí.
„Všechno máme připravené, pracujeme na tom už rok,“ řekl Javorský.


Takzvaná velká EIA byla nařízena na základě připomínek České inspekce životního prostředí a některých obcí Světelska. Vedoucí oddělení integrované prevence a EIA Krajského úřadu Kraje Vysočina, Josef Klečanský, sdělil, že společnost VOLNÉ PROSTORY ještě tuto dokumentaci nepředložila.

„Například samosprávě v Přísece by vadil hluk, město Světlá nad Sázavou pro změnu poukazovalo na vysoký počet kamionů, které by v souvislosti s provozem bioelektrárny projížděly městem,“ připomněl Klečanský a dodal, že zákon nestanoví, dokdy má investor dokumentaci k posouzení vlivů stavby na životní prostředí předložit.

Podnikatelský záměr Zdeňka Javorského už posoudili i hygienici. Potvrdil to Šimon Veleba, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Okresní hygienické stanice v Havlíčkově Brodě.

„Po provedení zjišťovacího řízení jsme investora vyzvali k doplnění některých údajů. Už je máme k dispozici. Velkou EIU jsme nepožadovali,“ konstatoval Veleba.

V souladu s územním plánem
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou ve svém vyjádření k záměru výstavby bioelektrárny v areálu sklárny konstatoval, že stavba není v rozporu s územním plánem města. Upozornil ale také na fakt, že nový územní plán bude nově rozhodovat o využití jednotlivých ploch a může změnit možnost jejich využití.

Starosta Světlé nad Sázavou, Jan Tourek, zopakoval, že město vidí riziko provozu bioelektrárny především v nežádoucím navýšení počtu kamionů, které by do elektrárny navážely biomasu a odvážely popel. „V této souvislosti se hovořilo až o třiceti kamionech denně,“ uvedl Tourek. Ten podotkl, že město samo nemůže projekt schválit, ani zamítnout. Může se jen vyjádřit při jeho projednávání na krajském odboru životního prostředí. Městu se podle jeho slov nelíbí ani avizovaná hlučnost. „A to s ohledem na deset hektarů pozemků, které teď radnice za sklárnami sama připravuje pro nové investory. Zatížení toho místa hlukem by bylo tak velké, že by to případně mohlo ohrozit i naše projekty v průmyslové zóně,“ vysvětlil Tourek.

Podnikatel Javorský dementoval informace, které hovořily například o spalování necelých 124 tisíc tun biomasy ročně.
„Ta čísla neodpovídají skutečnosti. Maximální varianta, charakterizuje ji výkon elektrárny ve výši 7,8 megawatt, počítá pouze s množstvím 58 tisíc tun nejen štěpky, ale také peletek. A kromě toho jednám s majitelem skláren také o výstavbě elektrárny s nižším výkonem,“ reagoval Javorský. Trval také na tom, že všechny zákonné podmínky a předepsané limity jeho záměr splňují.

Bioelektrárna by měla nahradit část nynější kotelny v areálu skláren, využívala by i tamní 92 metrů vysoký komín. Elektřina by se z části spotřebovala v areálu skláren, zbývající díl by plynul do rozvodné sítě. V areálu skláren by se spotřebovala i část vyrobeného tepla. Výhledově záměr počítá s dodávkami tepla do vznikající průmyslové zóny v sousedství. V provozu bioelektrárny by našlo práci zhruba dvacet lidí.

K problematice se vyjádřilo i světelské Sdružení nezávislých kandidátů Svěžest. Na svých webových stránkách mimo jiné uvádí:
„Ve všech sledovaných oblastech jsou možné vlivy záměru provozu přijatelně nízké. Záměr nevyvolá významnější navýšení koncentrací škodlivin v ovzduší ani významnější hlukové navýšení. Není ani významnějším zdrojem odpadních vod, ani významným zdrojem odpadů. Za běžného provozu nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno kompenzovat.“