Uplynulý rok považuje vedení radnice ve Ždírci nad Doubravou za úspěšný. Ale ani v novém roce kalendář plánovaných investičních akcí nezeje prázdnotou. „V loňském roce si zastupitelstvo města vzalo velké sousto,“ konstatuje starosta Jan Martinec.

Jednalo se o náročné investice v podobě financování zateplení budov areálu základní školy a nástavby pavilonu mateřské školy. „Obě stavby si vyžádaly finanční náklady ve výši přes 31 milionů korun. Bylo nutné vzít si na úhradu stavebních prací půjčku ve výši pětadvacet milionů. Rok se sešel s rokem a obě velké investiční akce jsou dokončeny. Doufejme, že k plné spokojenosti dětí i učitelů,“ pochvaluje si starosta. Nástavbou pavilonu mateřské školy se její kapacita zvýšila o 54 míst a pro potřeby základní školy přibyly dvě nové třídy.

Přístavbou k pavilonu byla vybudována zároveň jídelna pro mateřskou školu s kapacitou 80 míst. Tím se významně zlepšilo prostředí stávající školní jídelny, která již kapacitně nepostačovala.

Zateplení školy přinese úspory

Zateplení budov v areálu školy má přinést tolik potřebné energetické úspory. Areál Základní a mateřské školy Ždírec nad Doubravou byl budován v letech 1978 – 1986 systémem KORD Jeseník. Jednalo se o ocelovou konstrukci obloženou panely. Vlivem času došlo k tomu, že původní výplň panelů ztrácela izolační schopnosti a nekvalitní velkoplošná okna ztrácela postupně funkčnost. Třídy, situované na západ, nebylo možné v zimních měsících při mrazech a větrném počasí vytopit na normou požadovanou teplotu.

„Společně s Krajem Vysočina se podařilo dokončit další velkou akci – rekonstrukci Žďárské ulice. Stavba díky novým přechodům pro chodce zvýší bezpečnost zejména dětí a seniorů,“ upřesňuje ještě starosta Martinec seznam investičních akcí minulého roku.

Na seznamu je také hasičská zbrojnice

Ovšem ve Ždírci se bude investovat také v roce 2012. „Jedná se zejména o pravostranný chodník na Žďárské ulici a parkoviště u hasičské zbrojnice. U mateřské školy bude nutné dokončit úpravu zelených ploch, pokračovat budeme na rekonstrukci parku u pomníku padlých, rozšiřovat hasičskou zbrojnici na Kohoutově, město se bude podílet na opravě kostela v Horním Studenci a podobně,“ nahlíží starosta Martinec do seznamu nejdůležitějších plánovaných akcí.

Patří sem samozřejmě práce na údržbě majetku města a zlepšování životního prostředí. „V současné době je v médiích skloňována ve všech pádech finanční krize a jsou psány katastrofické scénáře vývoje ekonomiky a celé společnosti. Ovšem jak zastupitelstvo města, tak zaměstnanci městského úřadu udělají vše proto, aby občané na fungování městských zařízení v roce 2012 žádné problémy nepocítili,“ ujišťuje obyvatele Ždírce starosta Martinec.