Sociální služby města Havlíčkův Brod změnily kritéria pro přijetí do Domova pro seniory Reynkova. Na prvním místě bude především sociální potřebnost žadatelů.

„Cílem změny je, aby umístění získal především klient z Havlíčkova Brodu a jeho místních částí, případně blízkého okolí, který je ve špatném zdravotním stavu, žije osaměle a neobejde se bez celodenní intenzivní péče,“ vysvětluje ředitelka Sociálních služeb Magdalena Kufrová.

Sporné plusové body

S tím koresponduje i navýšení kapacity Domova se zvláštním režimem, který pečuje o seniory postižené Alzheimerem a demencí z původních šesti míst na 24.V minulosti byla kritéria pro přijetí do Domova pro seniory nastavena poněkud jinak. O přijetí rozhodovaly částečně i „plusové“ body za to, jak dlouho senior na umístění čeká.

Pokud by takový systém existoval dál, pak by mohlo dojít k následující situaci. Konkrétní příklad – důchodkyně paní Jaroslava a Marie, obě žádají o přijetí do Domova. Přitom paní Jaroslava je ještě soběstačná, ale žádost podala „preventivně“ už před několika lety. „Nevím, co se může přihodit. Chci mít zajištěnou péči na dobu, kdy se můj zdravotní stav zhorší. Nechci zůstat dětem na krku,“ vysvětluje paní Jaroslava.

Větší spravedlnost

Paní Marie je na tom zdravotně hůř, žije sama, ale žádost do Domova podala takzvaně na poslední chvíli. Podle starého systému by se teoreticky mohlo stát, že v době, kdy se uvolní v Domově místo, by ho mohla získat poměrně čilejší paní Jaroslava, neboť za čekání nasbírala „plusové“ body. Tomu má nový systém hodnotících kritérií zabránit.Nová kritéria odsouhlasila už rada města Havlíčkův Brod.

„Navrhované změny kritérií vycházejí především z potřeby poskytovatele zvýšit pružnost a sociální spravedlnost stávajícího systému tak, aby lépe odpovídal sociální potřebnosti zájemců. Ta je zásadním hlediskem pro poskytování sociální služby. Nově nastavená kritéria a jejich bodové hodnocení přispějí k větší sociální spravedlnosti systému a také k vyšší spokojenosti občanů města Havlíčkova Brodu,“ konstatuje starosta Jan Tecl.

„To ovšem neznamená, že o seniory, kteří potřebují pomoc, nebude postaráno,“ zdůrazňuje ředitelka Kufrová. Jak upřesňuje, důchodci a jejich rodiny mají často jako jedinou jistotu péče ve stáří zafixovaný Domov pro seniory.

Přitom ne všichni vědí, že existuje terénní pečovatelská služba, Domov s pečovatelskou službou a Centrum pro seniory, takzvaná Domovinka.
Domov pro seniory by měl být opravdu jenom pro žadatele, kteří jsou vážně nemocní, opuštění a pomoc pečovatelky nebo jiná forma sociální péče jim už nepomůže.V současné době má Domov pro seniory Reynkova 127 obyvatel. Z toho 98 jsou běžní klienti, 24 obyvatel žije v Domově se zvláštním režimem, pět seniorů využívá odlehčovací pobyt, to jest pobyt na dobu určitou v době, kdy se o ně nemohou starat jejich blízcí.

O umístění do Domova žádá 250 klientů, z toho 55 o místa v Domově se zvláštním režimem. V momentě, kdy se některé místo uvolní, vybrat ty nejpotřebnější není jednoduché, proto hodnotící kritéria počítají i s možností losování v případě, že požadavky na obsazení jednoho místa splňuje beze zbytku s naprosto shodným počtem bodů hned několik sociálně potřebných uchazečů.