Ta má být jednatelem společnosti Vladimírem Stejskalem, a to už v pondělí, informována o prodeji budovy kulturního domu s velkým sálem. Prodej preferuje majoritní vlastník společnosti, jímž je odborová organizace Ostrova, zastoupená jednatelem Stejskalem. Pražský odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu je, coby druhý vlastník, podle posledních vyjádření předsedkyně Miroslavy Palečkové nakloněn variantě prodeje velkého sálu brodské samosprávě. A právě město je třetím a minoritním vlastníkem společnosti Kulturní dům Ostrov.

„Nabídka odprodeje velkého sálu za šestnáct milionů korun směřovala z Ostrova nejprve k městu Havlíčkův Brod. Posléze byla stažena s tím, že je ve hře jiný zájemce,“ zrekapituloval situaci místostarosta města Ivan Kuželka. Ten konstatoval, že kvůli platné společenské smlouvě, která mimo jiné charakterizuje postavení jednotlivých společníků ve společnosti, se město Havlíčkův Brod ocitlo v případě prodeje v roli diváka, jak doslova Kuželka uvedl.

„S jednatelem společnosti Kulturní dům Ostrov Vladimírem Stejskalem jsem osobně jednal,“ přidal se starosta města Jan Tecl. „Položil jsem mu tři otázky. Jestli se zúčastní jednání mimořádného zastupitelstva. Jestli zamýšlí prodej velkého sálu a je-li do budoucna zaručeno, že případný nový vlastník zachová jeho kulturní náplň,“ uvedl Tecl.

„Jednatel Stejskal mi odpověděl, že na mimořádné zasedání zastupitelstva nepřijde s tím, že vše sdělí až na pondělní valné hromadě. Současně mi řekl, že o prodeji třetí osobě skutečně uvažují a třetí otázku okomentoval slovy, že je přesvědčen o tom, že nový nabyvatel kulturu v zařízení zachová i nadále,“ řekl Tecl.

Zastupitelé debatovali také o možných variantách postupu delegáta města, zvolili jím místostarostu Ivana Kuželku, na nadcházející valné hromadě. Jeho úkolem bude odmítnout prodej velkého sálu kulturního domu Ostrov třetí osobě.

Vzhledem ke skutečnosti, že město Havlíčkův Brod disponuje ve společnosti Kulturní dům Ostrov pouze jedenadvaceti procenty obchodního podílu a při valné hromadě má jen jeden z osmi hlasů, nebude pozice místostarosty Kuželky snadná. Havlíčkobrodské samosprávě nepomůže ani případné „spojenectví“ s pražským odborovým svazem textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

„Spojení hlasů těchto subjektů přinese na valné hromadě maximálně poměr 4:4. Pražský odborový svaz má tři hlasy, město Havlíčkův Brod jeden. Odborová organizace Ostrova má hlasy čtyři. A určující je pouze většina hlasů,“ vysvětlil radní Tomáš Hermann.

Zastupitel Zdeněk Kopecký prohlásil, že si nedovede představit, že by Vladimír Stejskal, který byl léta i havlíčkobrodským zastupitelem, dokázal část kulturního domu Ostrov prodat.

„Je potřeba dál jednat,“ vyzval Kopecký a dodal, že zastupitelstvo by nemělo rezignovat před možností budoucího odkoupení kulturního domu Ostrov jako celku.

Kopecký se ale záhy, společně s ostatními zastupiteli, dozvěděl, že díky ustanovení výše citované společenské smlouvy může jednatel společnosti o prodeji velkého sálu kulturního domu Ostrov rozhodnout zcela sám.

Vietnamci? To by byla tragédie

Slovo si vzal i zastupitel Jan Míka. „Pokud to koupí Vietnamci, bude to tragédie,“ nebral si servítky Míka a poznamenal, že až nyní si spousta lidí v Havlíčkově Brodě uvědomí, že kulturní dům Ostrov městu nepatří.

V průběhu mimořádného zasedání zastupitelstva zaznělo i to, že provoz velkého sálu kulturního domu není rentabilní. Roční provoz si vyžádá zhruba osm milionů korun a v současné době volá i po investicích. Opravu potřebuje především střecha a sociální zařízení.

Jednatel společnosti Kulturní dům Ostrov Vladimír Stejskal Deníku počátkem tohoto týdne sdělil, že ještě nic podepsáno není. „Někteří vlastníci nabízeli své podíly k prodeji,“uvedl Stejskal.

Dění kolem Ostrova sleduje i havlíčkobrodská veřejnost. Proti prodeji se například ostře ohradila Markéta Hejkalová, organizátorka vyhlášených Podzimních knižních veletrhů.