Podle jejich názoru by měl vzniknout v místě pod železničním nadjezdem. Petici pro výstavbu přechodu pro chodce podepsalo sto sedmdesát jedna obyvatel této lokality. Potvrdila to předsedkyně petičního výboru, Vendula Šimková.

Havlíčkobrodská radnice se se obsahem petice zabývala a svolala jednání, kterého se zúčastnily všechny zainteresované strany. „Nemohu říct, že bych byla s výsledkem této schůzky spokojena, spíš ho považuji za jakýsi kompromis. Jsem ale ráda, že se radnice naším podnětem zabývala,“ uvedla Šimková.

Uvedený kompromis charakterizuje fakt, že umístění přechodu pro chodce u železničního viaduktu není z pohledu platné dopravní legislativy možné.
„Přechod v této lokalitě není možné zřídit. A to z hlediska bezpečnosti provozu a zejména pak kvůli bezpečnosti samotných chodců,“ vysvětlil Zbyněk Augustin, dopravní inženýr krajské jihlavské policie, a odvolal se například na nevyhovující rozhledové poměry. Situaci ale navrhl řešit umístěním dopravních značek, které by řidiče v Humpolecké ulici upozornily na přítomnost chodců.„Stav v Humpolecké ulici, kde je v současné době jen jeden přechod pro chodce, je nutné řešit,“ uvedl havlíčkobrodský radní, Libor Honzárek. „Proto bude přemístěn ukazatel rychlosti, který už v Humpolecké ulici je, a to na sloup veřejného osvětlení u parkoviště před provozovnou UNO interiér. U tohoto ukazatele rychlosti bude snížena rychlost blikající detekce na čtyřicet kilometrů v hodině,“ pokračoval Honzárek.

Doporučená čtyřicítka

Ten dodal, že dopravní policie navrhla také uvedený úsek Humpolecké ulice opatřit v obou směrech dopravní značkou doporučující snížit rychlost na čtyřicet kilometrů v hodině a dále značkou „jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou upozorňující na přítomnost chodců ve vozovce. Honzárek současně připomněl, že v letošním roce bude kompletně renovován stávající přechod pro chodce v Humpolecké ulici. „Jeho součástí se stane nejen dnes už obvyklý ostrůvek, ale přechod bude kompletně osvícen,“ řekl Honzárek.

Vendula Šimková upozornila v souvislosti s bezpečností chodců v Humpolecké ulici také na skutečnost, že zejména v okolí železničního nadjezdu se často vyskytuje neposečená vegetace, která zabraňuje řidičům i chodcům v rozhledu.

I v tomto případě slíbila radnice nápravu. Odbor rozvoje města seznámí s touto skutečností odbor životního prostředí a havlíčkobrodské technické služby.