Při této příležitosti se uskuteční i velký sraz rodáků. Už nyní má ale obecní úřad plné ruce práce s přípravou programu a zajištěním finančních prostředků.
„Podobnou akci jsme pořádali před šesti lety. Šlo o oslavy spojené s požehnáním obecní vlajky,“ uvedla starostka Marie Kollariková. Ta dodala, že letošní oslavy budou zahrnovat jak zábavu pro děti, tak i kulturní program pro dospělé a samozřejmě nebude chybět ani sraz místních rodáků.

„Ty budeme zvát dvojím způsobem. V současné době obec už připravuje pozvánky, které jednotlivé rodiny ve Stříbrných Horách rozešlou svým blízkým. A těm, o nichž víme, že by se rádi zúčastnili, ale v obci už žádné příbuzné nemají, pošleme pozvánku sami,“ dodala starostka.

O finanční zajištění srazu rodáků se zřejmě v celé výši postará obecní rozpočet. Podle starostky Kollarikové sice existuje možnost požádat o dotaci Kraj Vysočina, ale obecní úřad si musí rozmyslet, jestli to udělá. Podmínky dotace, především s ohledem na to, jak je nízká, obci příliš nevyhovují.

Stříbrné Hory mají vskutku bohatou historii. Z roku 1265 se zachovala první zpráva o kostele v jedné z místních osad zvané Mons Herlivini, nebo také Herliwinberg.

Dnes o samotě stojící kostelík sv. Kateřiny Alexandrijské je nejvýznamnější architektonickou památkou na katastru obce. Ta vznikla v letech 1946 až 1947 sloučením starší vsi Český Šicndorf a mladšího městečka Stříbrné Hory, též Silberberg.

V současnosti žije v obci, v jejímž okolí se zachovaly četné pozůstatky po hornické činnosti, přibližně dvě stě padesát obyvatel. Znak udělila obci Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky před šesti lety, tedy v roce 2006.