V souvislosti se změnami, kdy část sociálních dávek pro zdravotně postižené přešla na úřady práce, si někteří handicapovaní stěžují na nedostatek informací.

„Označení aut v podobě čtverce s vozíčkářem už bude platit jen v letošním roce. Po prvním lednu 2013 už musí toto označení odpovídat evropským normám. Nově bude na průkazu označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou i fotografie držitele a celý doklad bude zataven ve fólii.

Noví žadatelé o průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) během roku obdrží označení do vozidla podle evropských předpisů. Hned od ledna si tedy lidé mohou zařizovat nový parkovací průkaz. Potřebují k tomu fotografii 35x45 mm, platný průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) a stávající označení do vozidla pro parkování.