Od roku 1908 vycházely Hlasy z Posázaví, které vydával Josef Hofrychtr. Týden co týden přinášely zprávy z německobrodské radnice a z celého regionu, které byly rozděleny do jednotlivých rubrik. Zde se čtenáři z Německobrodska, Humpolecka, Chotěbořska, Haberska a Ledečska dozvídali nejnovější novinky ze svého okolí. Neméně zajímavé jsou i publikované inzeráty, které podávají obraz o tehdejších řemeslnících, obchodnících i prodejích nemovitostí.

Ročník číslo čtyři vycházel v letech 1911 až 1912. Právě z něj přineseme každý týden zajímavou zprávu, tak jak ji čtenáři četli přesně před sto lety. Začínáme číslem 15, které vyšlo 8. února a čtenáři se zde mohli mimo jiné dozvědět jak se měnily názvy brodských ulic.

Z důvodu autentičnosti ponecháváme pravopis v původní podobě.

Nové názvy

Slavnostní křest nových ulic vykonán byl v poslední schůzi obecního zastupitelstva. Potrvá to ovšem dlouho, než nové názvy ulic se ujmou, neboť některé velice „poetické“ názvy starší se tak vžily, že je těžko bude vykořeniti.

Ulice za továrnou Veselých vedoucí k cementárně pana Prokopa nazvána byla „Strážnou“, poněvadž směřuje ke Strážnému vrchu. Ulice od černého mostu podél továrny Staňkovy až k továrně bratří Rybářů nazvána byla „Havířskou.“

Čtvrť na parcelaci Rothově nazvána byla „Na Poříčí.“ Silnice od obec. dvora k Rozkoši nazvána byla „Ulice Rozkošská.“

Ulice od hřbitova kolem parku nemocničního k silnici rozkošské nazvána byla „Na Prempíru,“ celá parcelace na obecním pozemku bývalého statku Klofáčova nazvána byla „Na Letné.“ Pokračování ulice Grégrovy přes Letnou „Máchova ulice“. Ulice na Letné podél stavby p. Lišky „Příčná ulice“.

Ulice podél Žabince, vedoucí od dráhy k Jungmannově třídě, nazvána „Nad Žabincem.“ Ulice od přechodu dráhy k továrně Vonkově rovnoběžně s tratí až na hranici k Panským „Panská ulice.“

Kokořín zůstal

Hlavní ulice mezi parcelací Zettlovou a stavebního družstva „Čechova třída.“ Ulice rovnoběžná s Jungmannovou třídou přes parcelaci Pražákovou „Sázavská ulice.“ Ulice od Jungmannovy třídy kolem tiskárny K. Hofrychtra k řece vedoucí nazvána byla „Na bojišti,“ ne snad proto, že se tam tisknou naše „Hlasy,“ ale proto, že tam byl střed boje svedeného r. 1422. mezi vojskem Žižkovým a Zikmundovým. – Čtvrti Kokořínu zůstane původní název, jednotlivé ulice označeny tam budou římskými číslicemi.

Ulice od stodoly Stejskalovy k cihelnám byla nazvána „Cihelská ulice.“ Název „cihelská“ je velice nevhodný, poněvadž přídavného jména „cihelská“ se vůbec neužívá.

Nábřeží od mostu až k jatkám nazváno „Kalinovo nábřeží.“ Ulice za starým gymnasiem nazvána „Za klášterem“. Silnice, vedoucí od pražské silnice pod Kokořín k zadní části parku nazvána „Chotěbořská silnice“.

(mezititulky jsou redakční)

Štěpán Podešt, Jakub Janáček