Jasné důkazy v podobě ohlodaných kmenů stromů se v nedávných dnech objevily u řeky Šlapanky. Údajně ho také u Havlíčkova Brodu spatřili někteří rybáři.

„Tento největší evropský hlodavec se sem dostal pravděpodobně z řeky Jihlavy. Nejspíše jde spíše o jednotlivce, než o nějakou skupinu,“ konstatovala bioložka Petra Hlaváčová. Bobr patří vedle vlků nebo rysů mezi zvláště chráněná zvířata.

Byl vyhuben

„U nás byl prakticky vyhuben už před staletími. První důkazy o jeho opětovném výskytu se na Brodsku objevily před dvěma roky,“ uvedl Václav Hlaváč z havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny.

Bobr evropský je velké zvíře, které může v dospělosti vážit až okolo třiceti kilogramů a k rozpoznání je díky svému typickému placatému ocasu. Často tvoří komunitu s pěti až šesti jedinci, ale mláďata od rodičů odcházejí zhruba po dvou letech soužití. Tento hlodavec je výborně vybaven i na obojživelný život.

„Pod vodou dokáže vydržet patnáct až dvacet minut,“ dodala Hlaváčová.

Návrat zvířete ovšem s sebou může přinést i určité těžkosti. Bobři narušují protipovodňové nebo rybniční hráze, ucpávají koryta vodních toků a likvidují dřeviny nebo zemědělské plodiny v okolí rybníků a řek. Významné a medializované jsou milionové škody v Lednicko – Valtickém areálu i na Dyji v okolí Břeclavi.

Výskyt zvířete
Bobr evropský je rozšířený na severní polokouli na říčních a lužních nivách. Do České republiky se po svém přechodném vyhubení na přelomu 18. a 19. století začal vracet, migrací z Rakouska, ve druhé polovině osmdesátých let 20. století.
- V Česku se, kromě jiných vod, vyskytuje v povodí Labe, Moravy, Odry, Dyje a Dunaje. V posledních letech se objevil i na Úhlavě a Desné a také v okolí Chebu u řeky Ohře. V celé republice žilo v roce 2008 přes tisíc bobrů.

Jakub Janáček, Libor Blažek