Jedná se o sbor velmi aktivní, který například v minulém roce pořádal řadu vlastních akcí a zúčastnil se úspěšně mnoha soutěží v požárním sportu v blízkém okolí.

Zástupci údavského hasičského sboru dosáhli i na několik umístění na stupních vítězů. Například muži vyhráli soutěž v Sobíňově u příležitosti 130. výročí založení místního sboru, dívky zase přivezly pohár pro vítěze z Rovného.

Kromě tradičních aktivit hasiči z Údav vloni zasahovali i u těžké dopravní nehody v katastru obce a pomáhali při hledání ztracených dětí.

Turnaje i brigády

Nedílnou součástí práce údavských hasičů je pořádání sportovních a kulturních akcí, jako například turnaje v mariáši, nohejbalu, stolním tenisu a rybářské závody.

A to vše je podle zástupce hasičského sboru a zároveň člena osadního výboru, Oldřicha Milta, podpořeno prací všech členů nejen při organizaci, ale také při brigádách, které SDH během roku pořádá.

„Díky podpoře města se též podařilo doplnit sportovní areál u bývalé školy o novou stavbu dřevníku, která významně pomůže zkulturnit celé prostranství.

Všechny významné události loňského roku jsme si připomenuli promítáním filmové prezentace,“ shrnul další zajímavé momenty ze života údavského hasičského sboru Oldřich Milt.

Letos si dávají údavští dobrovolní hasiči za úkol být stejně úspěšní ve své činnosti jako loni a náležitě oslavit významné jubileum.