Aby mohla školka fungovat i nadále bylo by třeba zde provést náročné stavební úpravy, na které město nemá dostatek peněz.
Návrh rady města musí ještě projednat zastupitelstvo.

Starosta Ždírce Jan Martinec seznámil radní s výsledky jednání se zástupci Krajské hygienické správy ve věci prodloužení termínu výjimky na uspořádání prostor mateřské školy v Horním Studenci. Podle starosty Krajská hygienická správa trvá na provedení stavebních úprav, spočívajících ve změně dispozičního uspořádání přízemí a sice tak, aby byla herna přístupná ze šatny přes sociální zařízení. Potřebné stavební úpravy, to jest přemístění výdeje stravy s jídelnou a výstavba nového sociálního zařízení by si vyžádaly náklady ve výši zhruba jednoho milionu korun.

Navrhnou ukončení

Rada města vzhledem k finanční náročnosti rekonstrukce budovy školy v Horním Studenci a vzhledem k dostatečné kapacitě mateřské školy v nedalekém Ždírci nad Doubravou navrhne zastupitelstvu města provoz odloučeného pracoviště základní a mateřské školy Ždírec ukončit k 31.červenci letošního roku.

Děti ze Studence tak s největší pravděpodobností budou muset jezdit do školky právě do Ždírce nad Doubravou.