V Havlíčkově Brodě se shromáždění uskuteční 1. března v 18 hodin v modlitebně Českobratrské církve evangelické. Nachází se v Chotěbořské ulici, číslo popisné 2513/1.

Shromáždění letos připravily pro věřící z celého světa ženy z Malajsie. Tato země byla vždy strategickým místem pro svou výhodnou polohu využívanou námořníky a cestovateli. Historicky a geograficky je Malajsie mnohonárodnostním státem s bohatým kulturním dědictvím, s přátelskými a pohostinnými lidmi. Pestrá různorodá kultura se projevuje téměř všude: na festivalech, tancích, oblečení, umění, řemeslech, hudebních nástrojích, exotické stravě i v životních stylech. Od roku 2009 přispěly výrazným způsobem k ekonomickému i sociálnímu rozvoji státu ženy. Vzdělávací a finanční programy vlády i nevládních organizací napomohly ženám získávat zkušenosti, a snížit tak chudobu mezi nimi. Mnoho žen nastoupilo do průmyslu a služeb, mnohé dosáhly významného postavení. V roce 1948 byla založena Malajská rada církví, jako ekumenická organizace, je to nejstarší církevní organizace v zemi. Ženský pracovní výbor, který organizuje Světový den modliteb patří právě pod tuto organizaci.

„Ekumenický Světový den modliteb se v Havlíčkově Brodě koná, pokud se nemýlím, asi po páté. Jeho součástí je samozřejmě čtení z Bible a také několik modliteb, které pro letošní světový den vybraly věřící ženy z Malajsie. Celý obřad trvá asi hodinu,“ přiblížila událost za Církev československou husitskou Hana Kopecká.

Ta dodala, že součástí modlitebního dne je i představení Malajsie a života v této krásné zemi a ještě jednou připomněla, že modlitebna Českobratrské církve evangelické se první březnový den otevře pro všechny lidi bez rozdílů víry a vyznání.