Celkové náklady na jeho provoz dosáhly podle informací městské policie sedm milionů korun. „Od roku 2001 je naše město zapojeno do Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a od tohoto roku se také začal postupně budovat náš monitorovací kamerový systém. Celkové náklady do dnešního dne přesáhly sedm milionů korun při dělbě nákladů 64 procent pro město a 36 procent činí dotace,“ informuje městská policie Havlíčkův Brod.

Stávající stav je třináct stabilních kamerových bodů a jedna mobilní kamera. K přenosu signálu z jednotlivých kamerových bodů jsou využívány mikrovlnné spoje, ale i páteřní optické sítě.

Pro přenos mobilní kamery je použita zabezpečená síť u mobilního operátora. Městský kamerový systém má samostatné plnohodnotné pracoviště i na Policii ČR.

V současné době je záznam z monitorovacího kamerového systému v digitální podobě ukládán na dobu sedmi dnů a pak je automaticky přemazáván. Doba záznamu uložení záznamu je v závislosti na poměru kvality a času a byl nastaven s ohledem na kvalitu záznamu požadovanou PČR.