Jaký je rozdíl mezi nakladatelstvím a vydavatelstvím? Jak pracuje redakce, co má za úkol fotograf a co je to korektor, vysvětlila zhruba padesáti školákům Blanka Dvořáková z časopisu Junior.

Například žáci páté třídy základní školy Wolkerova si alespoň podle učitelky Marie Dubnové přišli tak trochu pro inspiraci. „Na naší škole v minulosti vycházel školní časopis. Psali a vydávali ho sami žáci druhého stupně. Psalo se v něm o různých kulturních akcích, například o masopustu. Ale když žáci, kteří časopis vydávali, školu opustili, nenašel se už nikdo, kdo by pokračoval v tradici a myslím, že je to škoda. A tak si říkám, že by nebylo na škodu vydávání časopisu obnovit,“ konstatovala učitelka Marie Dubnová s tím, že ZŠ Wolkerova se pravidelně účastní všech besed a přednášek, které knihovna pořádá.

Sami žáci pátého ročníku se pochlubili, že čtou rádi například časopis ABC, Bravo, Mateřídoušku nebo Čtyřlístek, ale na tom, jak by měl školní časopis vypadat, se zatím neshodli. „Vydávat časopis je dobrý nápad, ale zatím jsem to nezkoušela,“ přiznala například Kateřina Černá.

Pokud by ale mohla rozhodovat o jeho podobě, určitě by tam neměl chybět sport. „Například v každém čísle časopisu bych představila nějaký zajímavý druh sportu, který není zase natolik známý,“ navrhla možná budoucí sportovní redaktorka, která se ve volném čase věnuje tancování a nejraději čte časopisy, kde se píše hlavně o sportu, i když občas nepohrdne nějakým časopisem pro děvčata, například Bravem.