Počty těchto incidentů rok od roku stoupají. Proto nemocnice uspořádala pro své zaměstnance, a to jako první v Kraji Vysočina, kurz sebeobrany.

„Zaznamenali jsme celkem sedmatřicet hlášených případů slovního či fyzického napadení zdravotníka pacientem. Víme však, že ne všechna napadení naše sestry a lékaři hlásí,“ připustila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Nejčastěji jsou v brodské nemocnici napadáni zdravotníci na traumatologické ambulanci, kam jsou především v nočních hodinách přiváženi i pacienti pod vlivem alkoholu či drog. „Následují ambulance na odděleních chirurgie, interny, neurologie a plicního oddělení,“ pokračovala Černo s tím, že na odděleních jde většinou o napadení slovní, výjimečně fyzické.

Útok po sdělení závažné diagnózy

Někdy bývá verbální agrese spojena se sdělením závažné diagnózy pacientovi, který ji neunese a pod vlivem okamžité stresové situace napadne lékaře či sestru. „Měli jsme tu i případ pacienta s nádorem mozku, který byl agresivní a napadl ošetřovatelský personál. Za projevy svého chování nemohl a personál k tomu také tak přistoupil,“ uvedla Černo.

Útokům ale čelí i zaměstnankyně nemocniční recepce. „Někdy se nestačíme divit, jak dokážou být hulvátští a sprostí například i návštěvníci nemocnice. Záminkou je pro ně cokoliv. Třicetikorunový poplatek, nebo porucha automatu na kávu, který jim nevrátí drobné,“ nechaly se slyšet recepční. „Vrcholem jsou ale lidi, kteří se vulgaritami domáhají například otevření nemocniční závory. Někdy nám dá dost práce, abychom si ty všechny citové úrazy z práce neodnášely domů,“ posteskly si recepční.

A jak tuto problematiku nemocnice řeší? „Jako první nemocnice v Kraji Vysočina jsme uspořádali pro své zaměstnance kurz sebeobrany. Pořádáme pravidelné semináře o komunikaci s agresivním pacientem, které vede naše klinická psycholožka, nebo si zveme externí specialisty na tuto problematiku,“ řekla Černo.

Dále má nemocnice zpracovaný metodický pokyn, se kterým je seznámen každý zaměstnanec nemocnice. Pokyn poskytuje návod, jak postupovat v těchto situacích.

V nemocnici ale funguje i takzvaný zajišťovací tým. Ten tvoří sanitáři chirurgických a interních oborů a spolu s nimi i sloužící lékař a sestra chirurgické ambulance. Právě ta po nahlášení kritické situace svolává tento tým takzvanou „rychlovolbou.“

„V případě potřeby nemocnice volá městskou policii, s níž máme spolupráci zajištěnou. Pokud přiveze Policie ČR na ošetření agresivního pacienta, obvykle s ním policista zůstává po celou dobu ošetření a následně ho převeze na záchytnou stanici. Pokud Policie ČR nemůže zůstat, řeší tuto situaci právě náš zajišťovací tým,“ upřesnila mluvčí Černo.

Zdravotní sestry v některých nemocnicích si stěžují také na občasné sexuální narážky ze strany pacientů. Podle mluvčí Černo zatím havlíčkobrodská nemocnice žádný takový případ nezaznamenala. „S občasným plácnutím či s různými slovními narážkami s únosným sexuálním podtextem si sestřičky umí poradit. Třeba obrácením v žert. Pokud by ale taková věc přesahovala rámec slušnosti, pak sestra hlásí vše nadřízené a ta s pacientem uvede vše na správnou míru. Většinou se vše dá zvládnout komunikací. Nemáme hlášen případ sexuálního obtěžování,“ uzavřela Černo.

Na přibývající případy útoků na zdravotnický personál zareagovala například i Českomoravská konfederace odborových svazů. Michael Tauš se stal hlavním manažerem projektu nazvaného Posilování sociálního dialogu – prevence násilí na pracovišti, který konfederace zastřešila.

„Na kurzech učíme zdravotníky reagovat tak, aby se ubránili v konkrétním případě a momentu. Nikoli, aby dále útočili nebo někomu ublížili,“ nechal se slyšet Tauš. Zdravotníci by po absolvování kurzu měli být podle jeho slov schopni adekvátně odrazit jakýkoliv útok, jak slovní, tak fyzický.

Prvky aikida a juda

Ubránit se dá i bez použití násilí. Slovně, gesty nebo třeba pískáním. Sebeobrana je z devadesáti procent psychologická záležitost.
Instruktoři kurzů ale učí zdravotníky používat i takzvané navolňovací údery, což jsou lehké údery, kterých se má útočník zaleknout.
Škálu techniky sebeobrany zdravotníků ale rozšiřují i prvky vycházející z aikida či juda.

Vážný incident na traumatologii
Velmi závažné fyzické napadení zdravotnického personálu pacientem se odehrálo v havlíčkobrodské nemocnici před čtyřmi lety. Pacient tehdy zaútočil pod vlivem drog pěstmi a kopanci. Lékař i sestra traumatologického oddělení museli být ošetřeni a jejich stav si vyžádal i několikadenní pracovní neschopnost. V roce 2011 evidovala Nemocnice Havlíčkův Brod 13 útoků.