Stanovený harmonogram prací počítá s tím, že celá ekologická stavba by měla být ukončena v posledním čtvrtletí roku 2013. „Výstavba kanalizace bude provedena jen v některých částech České Bělé, a to tam, kde kanalizace v současné době není, nebo je ve velmi špatném technickém stavu,“ řekl starosta městyse, Václav Jaroš. Ten dodal, že půjde zejména o položení hlavního sběrače vedoucího od sběrného dvora podle Bělského potoka až po pozemky bývalé škrobárny. Dále o přilehlé části okolo potoka, Malou uličku, Zajfu, okolí silnice ve směru na Macourov a také o úsek od kostela podél státní silnice k číslu popisnému 234. „Na všech těchto místech dojde k vybudování zcela nových řadů splaškové kanalizační sítě,“ pokračoval Jaroš.

Přípojky až k hranicím pozemků

Nemovitosti nacházející se okolo nových řadů se budou napojovat svými odpadními vodami do kanalizace na splaškovou vodu. „Městys nechá na vlastní náklady připravit ke každé nemovitosti kanalizační přípojku, která bude ukončena šachtou u hranic pozemku jednotlivých majitelů nemovitostí. Po svém pozemku si už bude muset přípojku zhotovit každý sám, a to na své náklady,“ připomněl starosta.

Na každou přípojku je nutné zhotovení příslušného projektu. Aby projekt nemuseli občané zařizovat sami, městys je zajistí pro všechny, kterých se to týká.

„V současné době již jednotlivé občany navštěvují pracovníci společnosti Drupos Chotěboř a vyřizují všechny potřebné podklady,“ poznamenal starosta, který zároveň žádá všechny občany, kterých se to týká, požádal o vstřícnost.

Po skončení celé investiční akce městys, a to s předáním k povolení připojení odpadových vod, vyúčtuje občanům i cenu za jednu přípojku, která se bude pohybovat kolem sedmnácti set korun.

„Každý majitel nemovitosti je ze zákona povinen se k obecní kanalizační síti připojit. Jestliže tak neučiní, hrozí mu pokuta až do výše padesáti tisíc korun,“ upozornil Jaroš.

U majitelů nemovitostí v České Bělé, kteří jsou již napojeni do kanalizace stávající, se nic nemění. Výběr stočného a podmínky vlastního napojení budou uživatelům sděleny v průběhu výstavby.