Neustálé stížnosti obyvatel Sobíňova na chování návštěvníků místní diskotéky vyvolaly jednání zástupců obce s provozovatelem kulturního domu. Výsledkem je půlroční ultimátum.

„Návštěvníci diskotéky hulákali do časných ranních hodin. Postranní uličky kolem našich zahrad používali jako záchod. Házeli nám lahve od alkoholu do zahrad. Občas rozbili nějaké okno, zdupali 
a zničili záhony, dokonce se nám jednou ztratilo prádlo 
ze šňůry," stěžovali si obyvatelé rodinných domků, které 
s kulturním domem v Sobíňově sousedí.

Vandalové ničili také majetek obce

Neustálé problémy s návštěvníky sobíňovských diskoték potvrdil také starosta Jaromír Moravec, na kterého se rozzlobení obyvatelé nejčastěji obraceli. Proto se obecní úřad rozhodl zakročit a s provozovatelem kulturního domu, Martinem Stehnem, se dohodnout na nápravě.

„Kulturní dům je pronajatý, jsme rádi, že objekt někdo provozuje, diskotéky se pořádají pravidelně. Určité problémy se vždycky najdou, ale neradi bychom, aby jich přibývalo. Návštěvníci diskotéky totiž nejen obtěžují obyvatele v okolí hlukem a neslušným chováním, ale občas někteří poničili i obecní majetek, pokáceli dopravní značky," popsal situaci v obci starosta Moravec.

Proto se zastupitelé rozhodli s pronájemcem kulturního domu rázně jednat a udělat stížnostem konec.

O problémech kolem sobíňovského kulturního domu jednalo zastupitelstvo obce už na jaře a tento bod zařadilo 
s ohledem na závažnost na seznam jednání jako první.

Podle starosty Moravce byl na zastupitelstvu vznesen na základě ústních stížností občanů z okolí kulturního domu požadavek na zrušení produkce diskoték a omezeni nebo zastavení provozu kulturního zařízení.

„Jednání se zúčastnil i provozovatel Martin Stehno a přednesl opatření, která v nejbližší době hodlá zavést. Nad rámec těchto opatření požadovali přítomní občané i zajištění odvozu účastníků produkce. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí požadavky občanů i návrh provozovatele, celou záležitost podrobně projedná a do příští schůze zastupitelstva připraví řešení," upřesňuje průběh jednání starosta s tím, že se jednalo nejen o opatření vedoucí k zavedení pořádku, ale také zrušení nájemní smlouvy.

Zastupitelé se podle starosty k bodu kulturní dům vrátili v květnu. „Zodpovědnost za průběh produkce a dění v okolí kulturního domu je přenesena na provozovatele. Obec Sobíňov bude sledovat účinnost opatření , a to zejména pořadatelskou službu ve vymezeném prostoru kolem objektu, dodržování uzavírací hodiny, odvoz účastníků produkce, úklid v okolí budovy. Po šesti  měsících bude provedeno vyhodnocení s rozhodnutím, jakým směrem a za jakých podmínek se bude další činnost v kulturním domě ubírat," konstatuje starosta.

Účinnost opatření ukáže čas

Provozovatel kulturního domu Martin Stehno rozhodně nebere stížnosti občanů na lehkou váhu, a proto se s představiteli obce dohodl na určitých opatřeních.

„Kolem kulturního domu bude vymezen prostor, kde se účastníci v době zábavy mohou pohybovat, kdo prostor překročí, přijde o možnost vrátit se dovnitř, aniž by znova platil vstupné. Bude posílena pořadatelská služba a dohled nad pořádkem," slibuje provozovatel kulturáku.

„Situace se poněkud zlepšila, další se ukáže časem," komentují aktuální situaci kolem kulturního domu například jedni ze sousedů kulturního zařízení, Paluchovi. Totéž říkají ostatní sousedé a unisono zdůrazňují, že nechtějí bránit návštěvníkům diskotéky v zábavě, pokud nebude přesahovat rámec únosnosti, pořadatelská služba bude fungovat, jak má, ze zahrad sobíňovských občanů nebude skladiště odhozených odpadků a z uliček  veřejné WC.
Sladit potřeby těch, kteří se chtějí v noci bavit, s požadavky těch, kteří chtějí mít klid, není jednoduché nikde. V mnohem větším městě Chotěboři kvůli rušení nočního klidu a výtržníkům dokonce posílili kamerový systém.

„Výtržností a vandalismu lidí pod vlivem alkoholu výrazně přibývá se stoupající teplotou, hlavně o víkendových nocích z pátku na sobotu. Děje se tak v poslední době téměř každý víkend. Nejčastěji siv ýtržníci berou na mušku oplocení kolem stavby silničního průtahu. Proto jsme se rozhodli výrazně posílit kamerový systém," komentuje situaci v Chotěboři ředitel městské policie, Jiří Novotný.