„V současné době má sbor 53 členů, z toho je 13 žen. Velitelem je Martin Klíma. Nejmladšímu členovi našeho sboru je 15 let, nejstarší je František Tonar, který má už 88 let," informoval starosta sboru Martin Sikora.

Pomyslným zlatým hřebem celého dne byla bezesporu slavnostní mše svatá přímo v hasičském areálu. Symbolickou písní Dědictví otců zachovej nám Pane, ji zahájil přibyslavský farář Zdeněk Kubeš. „Vážím si práce dobrovolných hasičů, vím co to obnáší. Já sám jsem byl v mé rodné vesnici rovněž dobrovolným hasičem," prozradil páter Kubeš, který také závěrem mše požehnal novému hasičskému praporu.

Starosta obce: Na hasiče je spoleh

„Hasiči z Olešenky dřív svůj sborový prapor neměli. Nechali jsme si ho vyrobit až u příležitosti letošních oslav. Ušila ho specializovaná firma  z Králova Pole u Brna," vysvětlil Martin Sikora s tím, že prapor má jednu zvláštnost, a sice že je na něm zobrazena vedle patrona hasičů sv. Floriána, obecní kaplička.

Většinu výdajů spojených s výrobou praporu zaplatil obecní úřad v Olešence. Podle starosty Zdeňka Zvolánka si to hasiči zaslouží, protože se na ně na oplátku obec může kdykoliv spolehnout.

Na co mohou být hasiči z Olešenky hrdí, je nádherný hasičský areál, který si za přispění obce hasiči vybudovali sami svépomocí, úspěšná je rovněž jejich účast na soutěžích. Součástí oslav byl i kulturní program, kterého se zúčastnila většina obce.

„My sice nejsme členy hasičského sboru, ale rádi se jejich akcí účastníme. Olešenka je krásná obec, pospolitá, všichni máme mezi sebou dobré vztahy, obecní úřad podporuje různé dobrovolné aktivity. Já vedu malé skauty," svěřila se Renata Tvrdíková.  V rámci oslav udělil Sbor dobrovolných hasičů Olešenka  vyznamenání svým dlouholetým členům, Františku Tonarovi, Antonínu Andělovi, Bohuslavu Musilovi, Janu Musilovi a Janu Vykoukalovi. Výtěžek z kulturního programu byl určen na opravu historické motorové stříkačky, která patří sboru. Oficiální část oslav zakončil velký hasičský průvod obcí.