„Aby pacientky nemusely dlouho čekat na vyšetření nebo ošetření, rozšířili jsme prostory gynekologických ambulancí a vytvořili novou příjmovou ambulanci. K dalším změnám došlo také na oddělení ORL, jejíž ambulance byla přestěhována z interního do chirurgického pavilonu, kde má k dispozici větší a příjemnější prostory čekárny," informovala mluvčí nemocnice Petra Černo. Ta dodala, že úpravami prošlo i hemodialyzační oddělení. „Vedla nás k nim potřeba rozšíření prostor, které navštěvují pacienti tohoto oddělení. Součástí úprav byla také oprava úpravny vody," řekla Černo.

Ambulance ORL měla podle  Černo dlouhodobě nevyhovující malé prostory čekárny. Přístavba emergency a přestěhování traumatologických ambulancí ale umožnila přesunout ambulanci ORL do prostor bývalé traumatologie.

Velké množství ošetřených pacientů tam má konečně dostačující prostory.

Ke svému lékaři

V nové příjmové gynekologické ambulanci budou prováděny příjmy k hospitalizaci, konziliární vyšetření, kontrolní vyšetření a také vyšetření dětských pacientek 
a urogynekologie.

„Dosud se vše provádělo 
na gynekologické ambulanci, kam chodí pacientky registrované k jednotlivým lékařům, a docházelo občas k časovým prodlevám. Také velký zájem pacientek registrovat se k našim lékařům nás přivedl k myšlence rozšířit prostory a oddělit ambulance. Díky tomu máme zcela oddělené pacientky objednané a registrované ke konkrétním lékařům a pacientky jdoucí na hospitalizaci či na kontroly 
po hospitalizaci a operačních zákrocích," pochvalovala si vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Martina Horáčková.

Gynekologická ambulance nabízí kvalifikovanou a komplexní péči o pacientky v oblasti gynekologie a porodnictví, včetně preventivních prohlídek a péče u chronických onemocnění, péči o těhotné 
a podobně.

„Pacientky se zde registrují ke konkrétnímu lékaři, kterého si zvolily. Možnost registrace k našim lékařům funguje od roku 2011 a za tu dobu je registrováno více než osm stovek pacientek," doplnila mluvčí Černo.