„ Důležitá fakta, která jsou snadno ověřitelná a doložitelná na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou," zdůrazňuje starosta.
Podle jeho slov není pravda, že stromy, keře a trávníky nahradí ve většině případů mulčovací kůra.

Ta je použita pouze na předzahrádkách domů a dělících plochách na komunikacích."Nutno zdůraznit, že mulčování keřových skupin ihned po výsadbě a jeho pravidelná kontrola a doplňování je jedna z nejdůležitějších součástí povýsadbové péče. Mulčování zabraňuje prorůstání plevele a v neposlední řadě také udržuje v záhoně vlhkost, která je pro rostliny velmi důležitá," vysvětluje starosta Vaněk.
Pravdou je to, že je často vyhrabána na přilehlé chodníky a znečištěna různými odpadky. Tento problém však nevzniká díky použití mulčovací kůry, ale je následkem bezohledných a nedisciplinovaných majitelů psů a jednotlivých občanů. „Každý máme svá práva, ale také povinnosti, na které mnozí rádi zapomínají," zdůrazňuje starosta. Před zahájením nových výsadeb na jednotlivých předzahrádkách jsou vždy občané v předstihu informováni, vylepením informačních cedulí na jednotlivé vchody domů. Je zde uvedena informace o zahájení prací, upozornění na možnost přesazení odstraňovaných rostlin na soukromý pozemek a zveřejněny kontakty pro další dotazy a připomínky. Některé perspektivní rostliny na předzahrádkách jsou také v rámci regenerace dle projektové dokumentace zachovány a zakomponovány do nových výsadeb.

Předzahrádky bude udržovat město

„.V současné době je udržován pouze zlomek předzahrádek, většina jich je neudržovaných. V rámci udržitelnosti projektu se o tyto předzahrádky bude po dokončení celé akce starat město, které do současné doby většinu předzahrádek udržovalo 3x – 4x  ročně sekáním. Jednou týdně jsou již osázené plochy kontrolovány pověřenými zaměstnanci úřadu s tím, že kůra vyhrabaná mimo plochy záhonů je zpět nahrabána k rostlinám," uvádí na pravou míru další informaci starosta Vaněk. kromě toho o systému kácení a lokalitách, kde se bude kácet, kde a jak se vysadí nové stromy, zveřejnilo město podrobnou tabulku

Počet kácených dřevin je zavádějící, protože některé stromy jsou podle starosty vícekmeny a každý tento kmen je dle ceníku započítán jako samostatná dřevina ke kácení. Téměř polovinu z kácených dřevin tvoří zeravy.

Na základě podnětů občanů a také upozornění arboristů na špatný zdravotní stav některých ošetřovaných dřevin bylo po odsouhlasení dozorujícím orgánem (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky) ještě povoleno kácení dalších 15 dřevin, které byly nějak poškozeny či napadeny dřevokaznými houbami. Tyto dřeviny budou také v rámci regenerace plnohodnotně nahrazeny adekvátními dřevinami.

Na Pláckách se nekácí nezákonně

„Na závěr bychom se ještě chtěli vyjádřit k šíření informací ohledně neoprávněného kácení 40 stromů na lokalitách Plácky a Haškovka. Kácení proběhlo zcela v souladu se schválenou projektovou dokumentací a bylo také schváleno dotčenými orgány státní správy," zdůrazňuje starosta s tím, že ale pravdou je, že se v polovině loňského roku změnila legislativa ohledně kácení dřevin.

Ovšem projekt byl schvalován jako celek v rámci tehdejších platných právních předpisů a patřičná povolení byla v rámci žádosti řádně doložena jako nezbytná příloha žádosti o dotaci.

Město i realizační firma tudíž postupovali v dobré víře, že vše je řádně povoleno. Zveřejněné informace byly vytrženy z kontrolního protokolu ČIŽP, která v dané věci pravděpodobně zahájí řízení, jehož výsledek nelze v dané chvíli předvídat.