Jakubova budoucí spolužačka Ema se prý do školy těší jenom trošičku, ale věří, že se jí tam časem začne líbit. Moc ráda čte pohádky,   maluje, nejčastěji svoji starší sestřičku Kláru. Malý Péťa byl zase ze slavnostního okamžiku před budoucí paní učitelkou tak vyplašený, že zapomněl, že nějakou sestřičku vůbec má a že není jedináček. Někteří rodiče měli snad ještě větší trému než děti, s napětím sledovali, jak jejich potomek v malé zkoušce dospělosti obstojí. Jiní si zase slavnostní okamžik pyšně natáčeli na video.

Zápisy do první třídy pro školní rok 2014 a 2015 se v Základní škole Přibyslav konaly v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Byly svým způsobem výjimčné tím, že se tentokrát konaly v úplně nové nedávno otevřené školní budově. Starou školu nechává totiž město Přibyslav od roku 2009 nákladem 150 milionů korun kompletně zrekonstruovat.

Dětem chybí slovní zásoba

„Letos očekáváme, že přijde k zápisu 70 budoucích prvňáčků, z toho bude asi tak pět až šest odkladů. Jedno dítě je například autista, druhé má zase mentální handicap, proto do běžné školní výuky asi nenastoupí. Od podzimu  otevřeme ve škole  tři první třídy,  což je pozitivní skutečnost, je vidět, že dětí přibývá," konstatoval ředitel základní školy v Přibyslavi Petr Adam.  Jak se ukázalo, zápis do první třídy není žádná legrace. Pro dítě, které bylo zvyklé většinou jen na rodiče a kolektiv mateřské školy, je zápis téměř totéž, co pro gymnazisty maturita. Taková malá zkouška dospělosti.

„U zápisů pedagogové například zkoušejí , zda jsou děti pro školní docházku dost zralé. A to jak po stránce fyzické, tak i psychické. Rovněž je nutná zralost sociálně emoční. To znamená, zda se budoucí prvňáček dokáže představit, navázat kontakt s cizí osobou," vysvětlil učitel a zároveň zástupce ředitele školy, Pavel Linka. Budoucí prvňáček by měl mít také schopnost soustředit se na práci aspoň dvacet minut, mít přiměřenou slovní zásobu, samostatně si nachystat svačinu a učební pomůcky na lavici, bez pomoci maminky. Ovšem ne každé dítě takovou malou zkoušku dospělosti zvládne. Hodně o tom vypoví i docela obyčejný obrázek lidské postavy. Podle učitele Pavla  Linky například obrázky takzvaných „hlavonožců", což je beztvará figura bez krku a nohou svědčí o tom, že dítě ještě není pro školní docházku ještě dostatečně  zralé.

Jak upřesnila učitelka Jana Švecová mají děti  často problémy i s výslovností, ale to je možné napravit návštěvou u logopeda. V poslední době se ale objevuje další negativní fenomén. Děti sice nemají vadu řeči, ale nedovedou komunikovat, jejich slovní zásoba je minimální, neumějí se vůbec  vyjadřovat. „Problém je v tom, že vázne komunikace přímo v rodinách. Nedostatek času vede k tomu, že rodiče a děti spolu mluví jen minimálně. Zaneprázdnění rodiče někdy posadí dítě raději k televizi, kde si ale u kreslených pohádek slovní zásobu nerozšíří," konstatoval ředitel Adam.

K zápisu do první třídy mohou přijít nejen děti šestileté, ale dokonce i děti ve věku pěti let. Tedy děti, kterým bude šest let teprve až do první třídy skutečně nastoupí. Školský zákon to povoluje, ovšem nutný je souhlas pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Rodiče a prarodiče, pozor!

Rodiče, kteří se chtějí pochlubit fotografiemi svého dítěte u zápisu do první třídy, mohou posílat fotografie svých ratolestí s případným krátkým komentářem na adresu havlíčkobrodské redakce Deníku. Fotografie mohou posílat nejen rodiče, ale i dědečkové a babičky. Fotografie budou zveřejněny na stránce "U nás doma".