„Tuto akci částečně financuje Kraj Vysočina. Z jeho příspěvku pokryjeme náklady na nákup stavebního materiálu a služby, které nejsme schopni provádět sami. Velkou část prací však opět zajišťujeme svépomocí. Upřímné poděkování patří všem brigádníkům, kteří se ochotně zapojili do oprav kostela. Velké díky patří i obci Číhošť za příkladnou spolupráci a obcím Kynice, Prosíčka i Vlkanov za finanční podporu i brigádnickou výpomoc," sdělila Kovandová. Ta dodala, že v neděli  15. 6. byl kostel slavnostně při Mši svaté vysvěcen, aby mohl plně sloužit svému účelu.

Benefiční koncert

„Jsme rádi, že budeme moci přivítat účastníky IV. benefičního koncertu v čistém kostelíčku, a o to více si užijeme neopakovatelný kulturní zážitek. Srdečně zveme všechny, komu nejsou lhostejné kulturní památky v našem okolí, aby se přišli přesvědčit, jak se nám podařilo prozatím kostel v Číhošti opravit a zároveň si pojďte s námi užít krásnou kulturu. Benefiční koncert bude slovem provázet pan Alfréd Strejček za klavírního doprovodu Veroniky Ptáčkové, houslové kulisy Bronislavy Tomanové a zpěvu Mahuleny Vondráškové. Výtěžek z benefičního koncertu opět použijeme na další potřebné opravy – restaurování oltářů, opravu střechy a fasády," pokračovala Kovandová. Ta upřesnila, že benefiční koncert se koná v Číhošti v pátek 27. 6.  od 18.30 hodin.
„Na nutnou opravu střechy a fasádu rozhodně nemáme dostatek vlastních zdrojů a bohužel tyto práce ani nebudeme moci provádět svépomocí. Moc by nám pomohla podpora menších i větších dárců, abychom mohli výhledově plánovat i tyto potřebné opravy," podotkla Kovandová. Více informací na: www.nfcihost.cz.