Hlavním investorem a přihlašovatelem stavby je brodská radnice. „Do soutěže bylo přihlášeno devatenáct staveb. Město přihlásilo dvě stavby. Jednou je smuteční síň, druhou je revitalizace rybníka Cihlář," informoval brodský radní Libor Honzárek s tím, že čestné uznání v takové soutěži považuje město za velký úspěch.

Síň změnila podobu

„Jednalo se o rekonstrukci objektu smuteční obřadní síně, který je umístěn u nového hřbitova v Havlíčkově Brodě. Při rekonstrukci byl areál zachován ve své funkční podobě, ale prostor před vlastní obřadní síní byl citlivě doplněn o shromažďovací plochy pro smuteční hosty s ohledem na požadavky při střídání pohřbů a také doplněn o zeleň. Smuteční síň už rekonstrukci nutně potřebovala. Nosná konstrukce byla napadena korozí, bylo třeba vyměnit vzduchotechniku," upřesnil radní Honzárek. Jak podotkl, většina skleněných ploch kolem smuteční síně zůstala zachována. Objekt je nově doplněn o vstupní kolonádu.
Rekonstrukcí nebylo příliš pozměněno dispoziční řešení stavby. Stavba je rozdělena na veřejnou část  pro smuteční hosty (obřadní síň, zádveří, sociální zázemí) a pro nejbližší rodinné pozůstalé (místnost pro pozůstalé, vestibul, sociální zázemí). V objektu se nachází administrativní prostory pohřební služby, kam má přístup i veřejnost (přijímací kancelář, kancelář řečníka) a prostory, které jsou ryze technického charakteru (sklad věnců a rekvizit, chladírna se strojovnou, přípravna zemřelých, místnost pro hudbu ).
Při rekonstrukci zůstal zachován stávající konstrukční systém, to jest u haly smuteční síně ocelový skelet. Náklady na rekonstrukci si vyžádaly přes sedmnáct milionů korun. Smuteční síň svému účelu slouží již šestačtyřicet let. Postavena byla podle projektu pardubického architekta Lubomíra Drimla.
Ten byl i autorem brodského Smetanova náměstí, které svou současnou podobu získalo v letech 1967 až 1970. Práce prováděla společnost ŽSD Stavební. Veřejnou zakázku získala v polovině dubna loňského roku. Podoba, kterou brodské obřadní síni vtiskl koncem šedesátých let minulého století architekt Lubomír Driml, byla na svou dobu avantgardní.