Publikovat začal v roce 1976 v nakladatelství Kruh ve sborníku poezie Setkání, v roce 1979 vydal svůj první detektivní příběh – Žádná trať pro černé pasažéry – a potom již šel titul za titulem.
Ne všichni příznivci detektivního žánru ale vědí, že František Uher je také básník, brilantní glosátor, tvůrce aforismů a různých životních mouder.

Čtenáři vás znají jako autora detektivek. Detektivky a aforismy, jak to jde dohromady?
Odpovím aforismem, který znali již ve starém Římě: Všechno souvisí se vším. Při psaní románů a povídek jsem si uvědomil, že některé věty jsou vlastně aforismy. Potom jsem začal volit i opačný postup, napsané aforismy vkládám do textu. Jsou to vlastně zkratky, které někdy dokáží vystihnou problém, nahradit dlouhou úvahu nebo celá souvětí. Třeba popis osoby nebo atmosféru prostředí. Aforismus, ač rozsahem krátký, si ovšem žádá svoje. Jedno slovo navíc ho dokáže obrátit naruby, smaže vtipnost nebo údernost.

Psal jste aforismy už dřív nebo jste se do nich pustil až v pozdějším věku?
Aforismy asi potřebují určité životní zkušenosti. Také schopnost nadhledu a tolerance. Většinou mají obecnou platnost. Někdy inspiruje prostředí, tomu se člověk neubrání. Život přináší mnohé úsměvné situace, ale také negativní jevy. Prospěchářství, klientelismus, přezíravost a neúcta k občanům zajisté zasluhují pranýřování, ale to se dostáváme na mimoliterární úhor. Zase ovšem platí, že vše souvisí se vším. Není to příjemné konstatování, že ostří aforismu často přibrušuje lidská malost, bloudící napříč společenským spektrem.

Kolik jste jich už vydal a napsal?
Publikoval jsem přes 7 000 aforismů, knižně vyšly čtyřikrát v nakladatelství Alfa-Omega, pět rozsáhlejších bloků se dostalo ke čtenářům prostřednictvím každoročních společných knih nakladatelství Balt-East s názvem Posvícení, na nichž se podílí větší počet autorů rozličných žánrů. První aforismus jsem publikoval v novinách samostatně v polovině šedesátých let: Odevzdal svůj hlas ve znamení revoluce. Hned ho chtěl zpátky v penězích. Zarmucuje mě, že je stále platný. Skoro se obávám, že má platnost věčnou. Lidstvo je v mnoha směrech nenapravitelné.

Co bylo oním pověstným spouštěcím mechanismem ke psaní aforismů? Chtěl jste se odreagovat coby autor detektivek od všech těch „mordů" nebo je to reakce na nějakou životní skutečnost?
Již jsem uvedl, že aforismy nejsou oddechová činnost, ale je to náročná práce, vyžadující hodně času. Aforismy Vyžadují nejen prvotní nápad, povězme inspiraci, ale především následné cizelování. Jako protějšek drsnější atmosféry detektivek a kriminálních příběhů mi ale sloužila a slouží spíš poezie. Postupně se tak trochu v ústraní urodilo 11 sbírek, z toho jedna s verši určenými dětským čtenářům. V minulém roce vyšly dvě sbírky experimentálního charakteru, Unavené údolí a Obeplouvání ostrova. Co bude dál, to záleží především na vydavatelích, rád bych zarovnal počet básnických sbírek na tucet. Pracuji na tom. V závěru minulého roku vydalo třebíčské nakladatelství Akcent dvě na sebe navazující knihy krimipovídek, Opuštěná přístaviště a Opuštěná zahrada.

Plánujete vydat ještě nějakou další sbírku aforismů?
V těchto dnech jsem nakladatelství Alfa-Omega odevzdal soubor Aforismy 5 aneb Poslední bitva. Vydavatelka je spolehlivá a vstřícná, dodržuje smluvené termíny, takže snad budu koncem roku schopen knížku přátelům věnovat.

Je těžké najít pro takovou knihu nakladatele nebo je to lehčí než u detektivek?
V současné době je nesnadné najít nového vydavatele, podpora kultuře je nedostatečná ve všech oblastech. Velice obtížné to mají začínající autoři, postrádají i časopisecký publikační prostor. Jedna otištěná báseň nebo povídka dá autorovi víc, než deset rad a ocenění v různých soutěžích. Dlouhé roky se podílím na činnosti Střediska východočeských spisovatelů s centrem v Pardubicích. Snažíme se dávat mladým a začínajícím autorům možnost publikovat v každoročních sbornících (pokud na jejich vydání seženeme peníze) a v bulletinu Kruh, který vychází 4x ročně. Ale zase – pokud najdeme štědré sponzory. V současné době hradíme vydávání z vlastních kapes.

Na jakou vaši další knihu se mohou čtenáři těšit, teď mám na mysli detektivky či jinou tvorbu?
Dlouhé roky spolupracuji s nakladatelstvími MOBA, Akcent a Víkend, kde mají moje rukopisy. Nejdříve by měl vyjít můj román Severní nábřeží v brněnské Mobě. Nejsem pověrčivý, nerad bych to zakřikl, ale stává se, že moje rukopis čeká na vydání i několik roků, vydavatelé to také nemají jednoduché. Aniž bych o to záměrně usiloval, mám stále nějaké rukopisy v rezervě, stačím napsat víc, než jsou vydavatelé schopni vydat. Obdobně je na tom řada spisovatelů. Zejména těch, kteří žijí někde na venkově, mimo velká kulturní centra. Moje povídky vycházejí víceméně pravidelně v časopisech Jedním dechem, Stalo se a Krimi-Signál.