Svoje „narozeniny" si hasičský sbor připomenul ve velkém stylu, celodenní velkou oslavou na náměstí v Jeníkově. Součástí oslav byla výstava staré hasičské techniky, fotografií a dokumentů z hasičské historie, přehlídka modelů řízených vysílačkou, hasičská soutěž, ukázky z činnosti policie a zdravotnické záchranné služby. To vše za účasti vysokých hasičských funkcionářů.

Pohotová jednotka

„Náš sbor má 62 členů, z toho je 25 plně aktivních, máme skvěle fungující výjezdovou jednotku. Na nedostatek členů si nemůžeme stěžovat. Máme družstvo dětí, kde si už vychováme svoje nástupce," informoval starosta hasičského sboru Jiří Kubizňák. Oslavy plánovali hasiči asi tři měsíce, získali na ně dotaci od města ve výši 30 tisíc korun. „Doufáme, že určité finanční prostředky přinese i bohatý kulturní program," podotkl Kubizňák. Výjezdová jednotka jeníkovských hasičů má 20 členů, na povel ji má Jan Skalický, který zároveň pracuje jako profesionální hasič v Praze. Právě díky němu má podle Kubizňáka výjezdová jednotka tak vysokou úroveň. „Skloubit práci profesionálního hasiče s činností v dobrovolném hasičském sboru možné je. Jako profesionál mám sice dlouhé služby, ale pak několik dní volno," vysvětlil velitel Skalický, jak je možné pobývat desítky kilometrů od domova a ještě vést v Golčově Jeníkově výjezdovou jednotku. Jak Jan Skalický zdůraznil, je podle jeho názoru dobrovolné hasičstvo v Jeníkově na lepší úrovni než v Praze a lépe funguje.

Spolupráce s městem

Sbor dobrovolných hasičů si velmi pochvaluje spolupráci s městem. „Město nám vychází maximálně vstříc. My se naopak snažíme zapojit do veřejných aktivit, pomáháme, kde je třeba. Pořádáme akce pro děti, pomáháme při svozu nebezpečného odpadu, likvidujeme hnízda hmyzu," zdůraznil Kubizňák. Rovněž starosta města, Vlastimil Marušák, na adresu jeníkovských hasičů nešetřil chválou. „Hasiči z Golčova Jeníkova měli od počátku roku podle mých informací 65 zásahů, což nemají některé sbory ani za rok. Pomáhají při nehodách, požárech, pomáhají svážet odpad, pomáhají při záplavách, velmi úspěšně na profesionální úrovni pomáhali například při požárů skládky odpadů na Čáslavsku. Není divu, velká část sboru jsou členy profesionální jednotky hasičů v Praze 10," konstatoval starosta.

Množství požárů

Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Jeníkově z důvodů naprosté nutnosti, neboť město mělo na požáry smůlu. Roku 1808 vyhořela téměř celá židovská čtvrť a rovněž velká část domků mimo ni. Obrany proti ohni téměř nebylo, proto se měšťané rozhodli obrátit na samotného patrona hasičů sv. Floriána. Všechny prosby k patronovi hasičů však vyzněly naprázdno. Ještě téhož roku, kdy byla slavnost poprvé slavena, hořel hostinec u Orla a v roce 1830 dokonce radnice. Tehdy se koně táhnoucí k ohni panskou stříkačku splašili a stříkačce se ulomil předek.

Další požáry na sebe nedaly dlouho čekat. Roku 1865 strávil oheň velkou část Golčova Jeníkova. Město se rozhodlo pořídit za 1 400 zlatých velkou obecní stříkačku. Chyběl jen krok k založení hasičského sboru, avšak epidemie cholery a válka vše oddálily.
Až v srpnu 1870 byl do města doručen dopis, jímž byly stanovy sboru potvrzeny. Sbor mohl jako jeden z prvních v kraji zahájit činnost. Tvořilo ho 49 členů. První požár, při němž sbor zasahoval, vypukl 21. října ve Vilémově. Za pomoc při hašení obdržel spolek poděkování od tamějšího purkmistrovského úřadu. Za hasičskou zbrojnici sloužila na základě rozhodnutí městské rady z března 1871 obecní kolna, v níž do té doby bývaly dva masné krámy.