„Obec svůj vlastní znak v minulosti nikdy neměla. Vzhledem k tomu, že obec existuje už 730 let a hodnoty zachované po předcích je třeba ctít, rozhodli jsme se nechat pro obec její znak vytvořit," vysvětlil starosta Václav Lacina.

Znak vybrali občané

Podobu obecního znaku vybírali obyvatelé obce z několika variant ve dvou kolech. Návrhů bylo dvanáct. Obyvatelé Krupé si je mohli prohlédnout na webových stránkách obce a v místním zpravodaji. Vytvořením znaku byl pověřen heraldik Jan Tejkal. Ten neměl k dispozici ale konkrétní historický podklad, například v podobě pečeti, tak vycházel z historie obce.

Obec Horní Krupá je pozoruhodná. Vesnice nestárne, přibývají nové domky, do Krupé se přistěhovalo hned několik mladých rodin, přibývá dětí. Obec je pozoruhodná ještě dalším způsobem. Počtem věřících. Má jen 520 obyvatel, ale působí tady vedle sebe ve vzájemné shodě hned tři církve. Tradiční církev římskokatolická, sbor Církve bratrské a Českobratrská církev evangelická. A právě duchovní těchto tří církví byli požádáni, aby obecnímu znaku požehnali. „Já osobně oceňuji v Krupé bohatý společenský život a dobré sousedské vztahy," zdůraznil kazatel Církve bratrské Jan Talán. Duchovní Českobratrské církve evangelické David Šorm vysvětlil, co některé části obecního znaku znamenají.

Obecné znamení dvojice zkřížených ostrví připomíná podle Šorma první zmínky o Krupé, pocházející ze 13. století v době vlády pánů z Lichtenburka na hradě Ronovec. Znamení zkřížených hornických kladiv odkazuje na někdejší těžbu stříbra. Současně se jedná o takzvané mluvicí znamení, které podle autora znaku Jana Tejkala vyjadřující název obce, jehož původ se vykládá v německé verzi od slova Grube, neboli jáma a v české verzi se jedná o výskyt stříbra v hornině ve tvaru krupek.

Tradici evangelické reformační církve v obci a připomíná evangelický toleranční kostel z roku 1847. Požehnáním obecního znaku nechce ale podle starosty Václava Laciny obec usnout na vavřínech, ale zastupitelstvo hodlá pracovat na dalším rozvoji. V plánuj pro nejbližší dobu je například rekonstrukce sauny, oprava komunikací a stavba sběrného dvora.