"Dějiny Československa nebo Česka přece nezačínají v roce 1918. Nějakou historii jsme měli i předtím. Po tři generace tu měli naši předci císaře Františka Josefa I. ve velké úctě. Však to byl také český panovník," vysvětlil hlavní organizátor akce starosta obce Jindřich Holub, co místní přimělo postavit pomník muži, který na trůně vydržel dlouhých 68 let.

Nešlo o žádnou recesi ani švejkovinu. Starosta Holub je velkým obdivovatelem monarchie. Před nedávnem dokonce založil Spolek pro obnovu českého království, který se na financování památníku podílel. Podle jeho názoru rakousko-uherská monarchie měla něco do sebe a většina národa s ní byla spokojená.

Vraťme monarchii

„Nechci být patetický, ale minulost nelze vymazat tím, že sochy, které na ni poukazují, zboříme. Už delší dobu se někdo snaží aby Češi zapomněli na minulost, že jsme měli svoje hrdiny a výrazné osobnosti v oblasti vědy, kultury, umění a podnikání," konstatoval hlavní moderátor programu Michail Odarčenko. Monarchistické zřízení oslovilo i Romana Beránka z Havlíčkova Brodu, takže se stal členem Spolku pro obnovu českého království. „Rakousko-uherská monarchie byla vlastně totéž co Evropská Unie před sto lety. Myslím, že by v čele státu měl stanout král, který bude od malička nejen vychovaný k tomu, aby svou zem reprezentoval, ale bude natolik silnou osobností, že ji dovede v kritických situacích hájit. Za lidi, kteří se na hradě léta střídají, se člověk stydí," zdůraznil pan Roman.

Vhodné datum na odhalení památníku podle starosty Holuba nebylo těžké najít, neboť 17. srpna 1887 se narodil poslední císař a český král Karel I. Habsburský. Jen o den později, ovšem v roce 1830 přišel na svět František Josef I. Datum 20. srpna tak do mozaiky více než zapadá. Navíc právě letos na podzim to bude 100 let od úmrtí Františka Josefa I. Navíc v roce 1908 byly na návsi v Pohledi zasazeny lípy k 60. výročí panování Františka Josefa. V obecní kronice je o tom zápis,

Historická osobnost

„František Josef první byl ke své funkci vychováván od mládí, byl výrazná historická osobnost už proto, jak dlouho dovedl vládnout," podotkla historička a etnografka Christa Petrásková.

Busta i s pomníkem měří 2,2 metrů, byla odlita v pražské slévárně Šilhanových dle modelu akademického sochaře Zdeňka Josefa Preclíka z Prahy. Ten také model zdarma k tomuto účelu věnoval.  Kamenný podstavec s nápisem, který praví, že hlavním úkolem panovníka je chránit národ před jeho politiky, zhotovil světelský kamenosochař Petr Šebesta. Slavnostní odhalení se uskutečnilo v historickém duchu, za zpěvu rakousko-uherské hymny, čestných salv a proslovů.

V současné době je pomníků připomínajících nejdéle panujícího císaře na území ČR šest. Dva v Praze, jeden ve Františkových lázních, jeden v Hranicích na Moravě, další v Přerově a teď přibyla i Pohleď na Havlíčkobrodsku. „Jsem rád, že se akce obešla bez nějakých excesů, přiznám se, že jsem se jich trochu obával. Pravda je, že jsem na svoji adresu slyšel různé komentáře. Že starosta se nejspíš opil, když staví Habsburkům pomník nebo že jsem se zbláznil. Obec se tím ale zviditelnila myslím, až dost, dokonce i za hranicemi státu. Navštívilo nás několik rakouských deníků, cizích novinářů tu bylo víc, než domácích. Zájem projevila i sekretářka Otty von Habsburk a další zástupci rakouské šlechty," konstatoval starosta.