Český svaz zahrádkářů (ČSZ) letos slaví svoje jubileum – 60 let od založení. Na Brodsku má zahrádkářský svaz celkem 1 220 členů v devatenácti organizacích, z toho sedm jich je přímo v katastru města Havlíčkův Brod. Ale i tak bude podle předsedy územního svazu ČSZ Petra Jiráska z Pohledu, patřit za pár let český zahrádkář asi k druhům ohroženým vymřením.

Zahrádkářů ubývá a stárnou

„Počty členů klesají, spolky nám stárnou. Věkový průměr je u nás 60 let. Mužů je víc než žen. Mladé lidi moc nezajímá práce na zahrádce, pěstování ovoce a zeleniny," posteskl si Jirásek.

Proto podle tajemníka ČSZ Havlíčkův Brod Ladislava Hladíka z Přibyslavi zahrádkáři vítají a podporují aktivity škol a zahrádkářských spolků, které vychovávají děti k úctě k přírodě a k zájmu o práci na zahradě. Jako je to například v Chotěboři, Malči nebo Přibyslavi. Podle Petra Jiráska patří zahrádkáři z Havlíčkobrodska, bez ohledu na klesající počet členů, co do činnosti, v republice k nejlepším. Zahrádkáři z Brodska organizují výstavy, pořádají pěstitelské soutěže, provozují v okrese šest moštáren. Ty se nacházejí v Přibyslavi, Pohledu, Ledči nad Sázavou, Havlíčkově Borové, Malči a Šlapanově.

Kromě toho mají zahrádkáři na Brodsku vlastní ovocnářskou komisi. „Ta se schází třikrát až čtyřikrát do roka. Zabývá se například šlechtěním nových odrůd, likvidací škůdců, ale také pořádá odborná školení jak pro zahrádkáře, tak i laickou veřejnost. Za dobu své existence takto ovocnářská komise proškolila přes 400 lidí," podotkl za ovocnářskou komisi Josef Adam. Zahrádkáři na Havlíčkobrodsku mají dokonce vlastní prodejnu, kterou pronajímají soukromníkovi. Nachází se přímo v Havlíčkově Brodě. Výměra půdy, kterou zahrádkáři na Havlíčkobrodsku obhospodařují, je asi 54 hektary.