I po 22 letech lze stále obdržet jinou, než správnou odpověď na otázku, kdo pořádá výstavu ZAHRADA. Ano skutečně. Nejsou řídké odpovědi: „město Havlíčkův Brod", nebo „pan Honzárek" (mimochodem, u nás nepracuje již od roku 1996, tedy 19 let). Nás pořadatele, firmu GEONOVA, to minimálně mrzí, neproniknout více než 20 let do podvědomí jako pořadatel významné akce. To snad děláme něco špatně, ne?

Výstava ZAHRADA se vypracovala, či byla vypracována do podoby, kdy se za ní rozhodně město Havlíčkův Brod nemusí stydět, naopak jej dobře prezentuje vně na úrovni republiky. Jezdí sem lidé jak ze strany vystavovatelů, tak návštěvníků z celé republiky.
My, jako pořadatelé, jsme prostředníkem mezi těmito stranami a naším úkolem je příprava, provedení, ale i ukončení, úklid a archivace věcí na rok příští.

V době přípravy se vždy velice snažíme přijít s něčím novým. Myslíme na to, lákáme, hledáme. Jenže uznejte sami, zahradničení, a vůbec práce okolo domu, je většinou tak trochu trpělivá dřina, než činnost vykonaná zázračným přípravkem nebo náčiním, ač se nám to mnozí snaží namluvit a my tomu rádi podléháme.

Ještě je doba vzdálená domácím robotům, které vyšleme okopat a vyplet. To všechno samozřejmě neplatí pro ty, kteří předchozí činnosti dělají vyloženě rádi. Ti vždy na výstavě najdou to svoje, semena a sazenice. Je přece jaro a toto s sebou všechno nese.

To nadšení pro pěstování, pobyt na zahradě, nezbytné grilování a s tím spojený příjemný odpočinek.

Jak je vidět, téma „ZAHRADA", ať s malými písmeny nebo s velkými, je neoddiskutovatelně spjato s jarem. Pro nás pořadatele s velkými písmeny, neboť na vlastní zahrady s malými písmeny nám nezbývá v přípravě té druhé čas. Ale nežehráme.

Už minule jsme psali, že novinky se potencionální návštěvník dozví dříve z televize a internetu. I samotné nakupování na internetu vzalo dech už mnohým firmám. To všechno znamená zužující se záběr prodejních akcí, výstav a veletrhů. Stejně tak nepříznivě působí dotované akce s obdobným zaměřením pořadatelsky zajišťované mimo komerční sféru.

My jsme ale stále optimisté, víme, že výstavu ZAHRADA neprojde návštěvník za hodinu, že zde najde každý něco pro sebe, pro svůj zájem. Je to prostě výstava se základním nábojem zahradničení, ale také zároveň pro všechny.

Pořád si myslíme, že bohaté kulturní programy povyšují výstavu ZAHRADA nad obyčejné trhy. Že Havlíčkobrodská dvanáctka, Rebelka a Božejáci zajistí pohodu ctitelům dechovky, Polenský Big-band a Tata-band povznese milovníky jazzu a swingu. Kdo obdivuje folklor, počká si na Kalamajku, kdo má zájem o country přijde na Poutníky. Ke kultuře je třeba si sednou, něco pojíst a popít. To je na výstavě také.

Těšíme se, coby pořadatelé, na jaro a vzrušení, které nám přináší příprava výstavy ZAHRADA, vystavovatelé se těší na návštěvníky, návštěvníci se těší na nabízený sortiment a zážitky, my se těšíme na oboje a tak je celý děj zacyklen. Věřme, že to takto vydrží dalších 22 let. Přejeme všem, co se těší s námi, hezky prožitý výstavní víkend, ať už za slunného počasí nebo s přeháňkami.

Přijďte naši milí návštěvníci – výstava je přece pro Vás, je Vaše. Přijďte si užít hezký společenský den.