Československá církev užívala k bohoslužbám gymnasiální kostel, z něhož 4. února 1926 dostala výpověď. Na základě intervence předsedy rady starších Církve československé u Okresní politické správy byl ještě v únoru 1926 dán slib, že bude postaven nový kostel. Přijat byl projekt brodského stavitele Ing. Františka Lišky a 6. června 1926 byl za velké účasti občanů Německého Brodu položen základní kámen u potoka Žabinec.

Léto bylo tehdy velmi deštivé a tak se místo u Žabince ukázalo pro stavbu nevhodné. Předseda rady starších Církve československé František Svoboda upozornil předsedu stavebního odboru Františka Raupacha na nevhodnost místa a současně na místo, které vzniklo zbouráním domku na rozhraní nynějších ulic Dobrovského a B. Kobzinové. Pozemek byl zakoupen za 261.750,-- Kč a projektová dokumentace byla zpracováná v technické kanceláři Ing. Františka Lišky. Po schválení plánů Ústřední radou církve v Praze bylo vypsáno výběrové řízení a stavba dle projektové dokumetace Ing. Lišky byla zadána arch. Ing. Prokopu Šupichovi. Rozpočet na stavbu činil 930.665,-- Kč. Z dobrovolných darů členů církve byl pořízen hlavní zvon a ze sbírek školních dětí menší zvon. V září roku 1927 byla stavba dokončena.

A právě na toto 90. výročí Husova sboru Církve Československé husitské v Havlíčkově Brodě upozornila havlíčkobrodská farářka Mgr. Kamila Magdalena Lukasová, která připravila na 23. září 2017 bohatý program, kterého se zúčastnil velký počet brodských občanů vč. starosty p. Mgr. Jana Tecla a zástupců církví. Po slavnostním průvodu městem následoval koncert pěveckého sbou Jasoň, bohoslužba, kterou vedl brněnský biskup Mgr. Juraj Jordán Dovala, dále divadlo Karkulčin koblížek, vzpomínky Marty Štáflové, hra "Po stopách základního kamene Husova" sboru a meditace po zvonem.
Byla to důstojná oslava 90. výročí moderní církevní stavby, jejiž součástí je i kolumbarium.

Jan Šedý