Rád bych se vyjádřil k obdrženým dotacím, kam směřují v BK , FC Slovan a TJ Jiskra – třem největším sportovním organizacím ve městě. Možná i tím objasním plno neznámých informací našim zastupitelům, když se setkávám s tím, že neví, kam který sport patří a kdo a co z těchto organizací vlastní, co má za povinnosti a za starosti – jak potom mohou zodpovědně rozhodnout. Všechny relevantní odpovědi jsou nedílnou součástí každé žádosti, která přijde na město. Nechal si někdo někdy předložit takovou analýzu? Proto se i naše TJ Jiskra přiklání k novým podmínkám rozdělování dotací z města Havlíčkův Brod pro následující rok (to se ale již nestihne, protože by o tom muselo být rozhodnuto v září 2015, jak je stanoveno v Zásadách pro přidělování dotací na daný rok).

A nyní jen několik statistických čísel pro srovnání podmínek jednotlivých oddílů.

BK Havlíčkův Brod má od města Havlíčkův Brod (TS HB) pro mládež vše na zimním stadionu za jednu korunu, nyní k tomu má přibýt i oddíl dospělých (kolik milionů korun je takto skrytých jako podpora tomuto oddílu?). Dotaci od města ve výši čtyř milionů korun (což dosud bylo 100 % celkových nákladů) v plné míře využívá na členskou základnu, kterou vykazuje v letošním roce u Okresního sdružení sportů Havlíčkův Brod v počtu 150 členů. Během roku se asi navýšila o členy mužského týmu o čemž OSS nemá informace. Pokud dotaci vydělíme na jednoho člena vychází ve výši 26 666 korun. Tato dotace je pouze na jejich činnost a mzdy trenérů a je to z důvodu, že nemají žádný vlastní majetek a nemusí vydat ani korunu na údržbu, provoz, renovaci a nemusí zaplatit za energie a další náklady – to se jim to sportuje a trénuje že? Pan Kozlík má pravdu v tom, že sport se dá dělat za různé peníze a když nám město dá, co chceme, tak i za tyto miliony.

FC Slovan Havlíčkův Brod. Od 1. ledna 2015 má od města Havlíčkův Brod (TS HB) sportování na Letním stadionu také za jednu korunu (i zde je skryto několik set tisíc korun jako podpora tomuto oddílu?), pouze si platí svého správce na údržbu travnatého hřiště a drobné práce. Mají alespoň nějaké vydání do sekaček a údržby. Přesto nechápu, že jim zastupitelstvo města navýšilo dotaci pro rok 2015 oproti roku 2014, kdy si museli hradit veškeré energie a opravy. Dotace od města ve výši 1,2 milionu korun (což dosud bylo cca 33 % celkových nákladů) k počtu členů, který je evidován na již zmíněném okresním sdružení je 394 členů. Pokud dotaci vydělíme na jednoho člena vychází ve výši 3 046 korun. Také FC Slovan Havlíčkův Brod nemá žádný majetek, a tak může tuto dotaci z velké části použít na činnost a mzdy trenérů.

TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Jde o jednu z největších sportovních organizacích nejen na okrese , ale i v Kraji Vysočina, která sdružuje 17 druhů sportů a jediná z nich se musí starat o svůj majetek v nezanedbatelné výši přes 82 milionů korun (snažíme se jednat s městem o bezúplatném převodu majetku na město, ale nejde to tak rychle, jak bychom si přáli). TJ celkem sdružuje 1 350 členů (mládež 650 členů – to nemají obě výše uvedené organizace dohromady – opět možné překontrolovat na zmíněném OSS). Při obdržené dotaci od města ve výši 3,4 milionu korun (což dosud bylo cca 38 % celkových nákladů) vychází dotace na jednoho člena ve výši 2 518 korun. A to prosím nejdříve musíme zajistit veškeré opravy, údržbu, zaplatit energie a také pronájem tělocvičny na zimním stadionu ve výši cca 240 tisíc korun za rok (jako jediní z tohoto tria). Mnohokrát se TJ Jiskra snažila svými žádostmi přesvědčit radu města a vedení TS HB, aby zavedli stejný metr pro nás, BK i FC Slovan – doposud to nešlo. Z výše uvedeného vyplývá. Že na odměňování trenérů u naší organizace nezbývají peníze, čemuž se nelze divit, když porovnáme dotační příspěvky od města. To možná myslel i zastupitel Plodík v článku ze dne 21. září v Deníku, že kdo má zastání v zastupitelstvu, ten si své peníze prosadí, ostatní asi ne, ale dotaci dostávají všichni. Naše sporty produkují jak v jednotlivcích, tak v kolektivních sportech MČR , účastníme se ME, MS a EP v určitých druzích sportů. Máme mistry i vicemistry Evropy. Jsme pořadatelé MČR, MEJ, ME, SP a podobně, pořádáme mezinárodní turnaje v různých druzích sportů.
Myslím si, že toto vyjádření poměrů a uvedení všech informací na správnou míru občanům města, rodičům sportujících dětí, trenérům, vedoucím mužstev a funkcionářům jednotlivých odvětví sportů objasní celou situaci a možná i otevře oči, jak se přistupuje k jednotlivým sportovním organizacím nejen v přidělování městských dotací. Nezdá se vám všem, že přidělování dotací na počet členů v organizaci je neúměrný, když se vezme v potaz, kdo si za to a co platí?

Pavel Mazánek, tajemník TJ Jiskra