Adoptivním rodičem se může stát  každý, kdo se do programu adopce přihlásí a přispěje stanovenou částkou na chov, krmení a péči některého z handicapovaných zvířat, která jsou trvale umístěna v záchranné stanici a do tohoto programu jsou zařazena. Zatím se objevilo prvních pět zájemců.

„Program adopce vznikl na začátku letošního roku a finální podobu získal začátkem června, kdy jsme informace o adopci umístili na naši nástěnku zde v Pavlově a pak i na naše internetové stránky," upřesnil vedoucí stanice, Jiří Hladovec.

Do programu je zařazeno 14 druhů zvířat a další  jsou uvedeni jako pár, například Puštíci bělaví, Puštíci obecní a Kuny skalní. „Mezi  zvířaty, které je možné adoptovat,  jsou i vzácné a ohrožené druhy, jako norek evropský, orel královský, puštík bělavý," doplnil Hladovec.

Záleží na druhu a typu poranění

Seznam, který si mohou zájemci najít na webových stránkách stanice, je aktuální pro tento rok, v příštím roce se počítá s jeho rozšířením.

Podle člena správní rady pavlovské stanice a zastupitele města Havlíčkův Brod, Milana Plodíka, je díky Pavlovu Vysočina poměrně známá.

„Není nic výjimečného, že turisté, kteří přijedou na Vysočinu třeba až z Prahy, jedou do Pavlova na návštěvu. Velký úspěch má stanice hlavně u dětí," konstatuje Plodík.

Roční příspěvek na adopci zvířete je odhadnut tak, aby alespoň částečně pokryl náklady na potřebu zvířete, především péči, krmení a veterinární ošetření. Ceny adopce jsou tedy jenom návrhem částky pro potenciálního dárce a tyto částky jsou nižší než je předpoklad skutečných nákladů na konkrétní adoptované zvíře.

„Náklady na roční péči o zvířata se liší nejen v tom, jestli jsou malá nebo velká, jde také o druh živočicha,  poranění a  potřebnou  péči. Přesnou kalkulaci nákladů na malá či velká zvířata či zvířata navrhovaná k adopci jsme nikdy nepočítali, a protože kritérií ovlivňujících náklady je mnohem více, byla by kalkulace velmi složitá a ani by neměla smysl," vysvětluje Hladovec.

Kolik roční adopce stojí?
Například vydra říční Bártík: 4 000 korun, liška obecná Luky: 3 000 korun, výr velký Kuba: 2 000 korun, kuny skalní Kulička a Franta: 1 500 korun, sova pálená Zuzanka: 1 000 korun.
Zdroj: Stanice Pavlov