Ale již nyní zvou pořadatelé na akce, kde nebudou na náměstí chybět ohňostroje, a bohatý kulturní program. Příchod adventu se tak stává pomalu komerční záležitostí a lidovou veselicí, což je podle historiků v přímém rozporu s pravým posláním adventu.

„Vzpomínám si dobře na začátky rozsvícení vánočního stromu u smrku, který skolil v roce 2007 orkán Kyril. Skupinka 50 lidí, žádná aparatura, rozsvícené svíčky a atmosféra byla opravdu adventní,“ zavzpomínal například starosta města Ždírec na Doubravou Jan Martinec.

Ve Ždírci rozsvítí strom 2. prosince, zazpívá školní sbor, country zpěvák Jarda Bílek, plánován je průvod lampionů, kolem šesté večer nebude chybět ohňostroj a svěcení adventního věnce. V Krucemburku rozsvítí vánoční strom 3. prosince. „Po slavnostním rozsvícení stromu budou vypouštěny balonky s vánočním přáním,“ upřesnil starosta Otto Kohout.

Podle známého českého historika a muzejníka Jiřího Práška, advent je období církevního roku, které předchází Vánocům. „Adventus znamená příchod a podle křesťanské věrouky je to doba přípravy na oslavu narození Ježíše Krista,“ vysvětluje Prášek. Počátek adventu je pohyblivý a může připadnout na kterýkoliv den mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Tím dnem ale musí být neděle. Advent tak může trvat 22 až 28 dní.

Ilustrační foto.
Z vrtu budou čerpat sportovci i městys

„Dny před počátkem adventu již nebyly, vzhledem k počínající zimě, ve znamení těžké práce v hospodářství, konávaly se svatby, zábavy, posvícení, a to až do 25. listopadu, svátku sv. Kateřiny. To byl poslední termín možného konání tancovaček a lidová moudrost tuto skutečnost uložila do pořekadla: Svatá Kateřina inštrumenty zavěsila,“ popsal oslavy adventu v době našich předků Jiří Prášek. Poté už se muziky nekonaly. Takže žádné oslavy a průvody spojené s lidovou zábavou, na rozdíl od současnosti, po datu 25 listopadu nebyly možné. „Nastalo období střídmosti v jídle a pití, intenzívního zbožného rozjímání a skončila rozpustilá zábava,“ podotkl historik.