První písemná zpráva pochází z roku 1265. Z listiny však vyplývá, že kostel tu byl vystavěn již mnoho let před tím. Jeho založení lze přisoudit s největší pravděpodobností německým horníkům, kteří v jeho okolí těžili stříbrnou rudu a obývali hornické sídliště nazývané Monte Herlivini (Hory Herlivinovi). Z tohoto období je známo také první jméno duchovního správce. Byl jím kněz Ditrich a správou spadalo zdejší okolí pod kolaturu přibyslavskou.

Po založení kláštera v Pohledu a velkých soudních přích byla přiřčena duchovní správa Pohledu. Ke kostelu sv. Kateřiny patřila do doby svého zániku ještě kaple na protější Utínské straně zasvěcená sv. Barboře.Při tažení husitů na Přibyslav roku 1424 byl kostelík vypálen a došlo pravděpodobně i k celkovému zániku okolního sídliště, které bylo z několika důvodů již téměř vylidněno.Až do 17.století nacházíme o kostelíku jen drobné zmínky.Větší zápis pochází až z roku 1692, kdy byla vystavěna nová věž se zvonicí (jedná se o rozpis materiálu a finančních nákladů).

Kostel začal postupně chátrat

V roce 1728 došlo z důvodů celkové zchátralosti k demolici kostela a jeho znovupostavení a o dva roky později k další úpravě vnitřního prostoru.

Na přelomu 18. a 19. století byla zamítnuta žádost o zřízení kaplanství ve Stříbrných Horách a taktéž i žádost o přifaření k městu Přibyslavi.

V 1. polovině 19. století se opět z důvodu velké zchátralosti uvažovalo o zrušení a zbourání kostela. Po několika soudních jednáních, kdy byla řešena otázka patronátu nad kostelíkem a tím ,kdo ponese náklady na opravu, bylo toto přiřčeno polenské vrchnosti, a tak se podařilo kostelík opravit a tím i zachránit pro další generace.V roce 1843 došlo ke krádeži dvou zvonů. Až do roku 1969 se neudála žádná významnější událost. V tomto roce však 6. 5 .uhodil do kostela blesk a ten vyhořel.Po následných opravách byl v roce 1972 opět otevřen a uveden do provozu.

V současné době po neustávajícím vykrádání, bohužel,  neobsahuje již žádné cenné a ani historicky zajímavé předměty či zařízení. Kostel je jednolodní s obdélníkovým půdorysem, hranolovou věží před západním průčelím, která má nízké dřevěné podsebití a šindelový stan s cibulí. Presbytář je se skosenými rohy a pravoúhlou zákristií. Z původní gotické stavby se dochoval hrotitý portál mezi podvěžím a lodí. Krytina střechy je plechová.

(hav, spi)