Obec na plánované revitalizaci aleje pracovala intenzivně již loni, získala na ni dotace z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.

Práce začaly počátkem letošního roku, kdy obec Pohled předala alej v únoru firmě Zahrada Olomouc.

Firma zahájila počátkem března práce kácením v areálu poutního místa. Veškeré kácení bylo ukončeno do konce března. Úklid a prodej veškeré dřevní hmoty zajistila firma Zahrada Olomouc dle podmínek smlouvy.

Veškeré práce v areálu sv. Anna by měly skončit posledního srpna.

Investice do omlazení aleje činí více než 300 tisíc korun. Firma z Olomouce stanovila plán.

Na únor a březen připadlo kácení vybraných stromů, fré-zování pařezů a úklid dřevní hmoty.

V březnu a dubnu došlo k zahájení sadových úprav, v období květen až srpen odborníci provedli ošetření stromů. Dnes návštěvníci aleje napočítají víc než tři desítky budoucích nových stromů.

V průběhu prací byl z bezpečnostních důvodů dočasně omezen přístup do jednotlivých úseků aleje a v areálu svaté Anny, kde probíhala revitalizace.

Součástí lesnatého areálu sv. Anna, který k obci Pohled již neodmyslitelně patří, je rovněž památná přístupová alej s třemi stovkami stromů.